Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 7. Ринок "на добу наперед"

1. В Україні функціонує єдиний ринок "на добу наперед".

Операції купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюють виробники, електропостачальники, у тому числі кваліфіковані споживачі, що набули відповідно до законодавства статусу незалежних електропостачальників, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства.

Гарантований покупець зобов’язаний стати учасником ринку "на добу наперед" та здійснювати на цьому ринку виключно операції з продажу електричної енергії.

Для участі на ринку "на добу наперед" відповідні суб’єкти ринку підписують з оператором ринку договір про участь у ринку "на добу наперед", який є невід’ємною частиною правил ринку "на добу наперед".

Договір про участь у ринку "на добу наперед" є публічним.

Оператор ринку не має права відмовити у підписанні договору про участь у ринку "на добу наперед", якщо суб’єкт ринку належним чином виконав усі умови правил ринку "на добу наперед" щодо доступу до ринку "на добу наперед".

2. Купівля-продаж електричної енергії та продуктів електроенергії на ринку "на добу наперед" здійснюється за правилами ринку "на добу наперед".

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має право встановлювати:

1) виробникам - граничну нижню межу обов’язкового продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергії:

виробленої на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) та гідроакумулюючих станціях;

виробленої іншими електростанціями (крім електричних станцій, що виробляють електричну енергію з відновлювальних (альтернативних) джерел енергії), але не більше 15 відсотків від їх місячних обсягів відпуску електричної енергії;

2) незалежним електропостачальникам - граничну нижню межу обов’язкового продажу імпортованої електричної енергії на ринку "на добу наперед";

3) електропередавальному та електророзподільним підприємствам - граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно;

4) виробникам, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, - граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" для покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій.

4. Гарантований покупець зобов’язаний запропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" весь обсяг електричної енергії виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, поданий ними у погодинних графіках відпуску електричної енергії на наступну добу з урахуванням вимог цього Закону.

5. З метою продажу/купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки) із зазначенням інформації щодо продуктів електроенергії, які вони мають намір продати/купити, пропонованої ними ціни продажу/купівлі та періодів/термінів здійснення продажу/купівлі електричної енергії. Форма та порядок подання пропозицій (заявок) визначаються правилами ринку "на добу наперед". До торгів "на добу наперед" допускаються учасники ринку "на добу наперед", які відповідно до вимог правил ринку "на добу наперед" надали гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами на ринку "на добу наперед". Види гарантій та порядок їх надання визначаються правилами ринку "на добу наперед".

6. Ціна купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу для кожного продукту електроенергії визначається оператором ринку за принципом маржинального ціноутворення відповідно до правил ринку "на добу наперед" на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і є єдиною.

Ціни на ринку "на добу наперед" є вільними (ринковими) цінами.

7. За результатами торгів "на добу наперед", відповідно до правил ринку "на добу наперед", оприлюднюються ціни продуктів електричної енергії та інші показники продуктів електроенергії, які можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для проведення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

8. Купівля та продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюються на підставі договору між учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку, укладеного відповідно до правил ринку "на добу наперед".

9. Оператор ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку, інформує адміністратора розрахунків про укладені договори на ринку "на добу наперед" та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за такими договорами. Таке повідомлення є підставою для включення зазначених обсягів до погодинних добових графіків відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб’єктів ринку.

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...31

Перейти до статті