Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:

371 Розрахунки за виданими авансами
372 Розрахунки з підзвітними особами
373 "Розрахунки за нарахованими доходами
374 Розрахунки за претензіями
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377 Розрахунки з іншими дебіторами
378 Розрахунки з державними цільовими фондами
379 Розрахунки за операціями з деривативами

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 19 "Гудвіл" 20 "Виробничі запаси" 21 "Поточні біологічні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 24 "Брак у виробництві" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 39 "Витрати майбутніх періодів" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 60 "Короткострокові позики" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації" 71 "Інший операційний дохід" 73 "Інші фінансові доходи" 74 "Інші доходи" 75 "Надзвичайні доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 16 "Довгострокові біологічні активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 19 "Гудвіл" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 39 "Витрати майбутніх періодів" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 67 "Розрахунки з учасниками" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 80 "Матеріальні витрати" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 3


Рахунок 30. Каса Рахунок 31. Рахунки в банках Рахунок 33. Інші кошти Рахунок 34. Короткострокові векселі одержані Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції Рахунок 36. Розрахунки з покупцями та замовниками Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами Рахунок 38. Резерв сумнівних боргів Рахунок 39. Витрати майбутніх періодів