Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Антимонопольний комітет № 33 від 15.09.2015 Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.09.2015  № 33-рп

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1197/27642


Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», частини першої статті 16 Закону України «Про приватизацію державного майна» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09.04.2012 № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2012 № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09.04.2012 № 216-р), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
15.09.2015  № 33-рп

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1197/27642


ЗМІНИ
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

1. Пункт 2.3 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4, 2.5 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4.

2. У розділі VI:

1) пункт 6.5 викласти в такій редакції:

«6.5. Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.»;

2) абзац перший пункту 6.7 викласти в такій редакції:

«6.7. Кожний покупець подає відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою згідно з додатком 2 до цього Положення – для юридичних осіб, або за формою згідно з додатком 3 до цього Положення – для фізичних осіб. Відомості про фізичну особу засвідчуються підписом цієї особи. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою (за наявності) цієї особи.»;

3) абзац перший пункту 6.8 викласти в такій редакції:

«6.8. Організатор аукціону проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом трьох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передує торгам.».

3. Пункт 8.6 розділу VІІI викласти в такій редакції:

«8.6. 3 метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п’яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений організатором аукціону, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.».

4. У тексті Положення слово «зберігач» у всіх відмінках та числах замінити словами «депозитарна установа» у відповідних відмінках та числах.

5. У пункті 6 додатку 7:

1) підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить:

____________________________________________________________________;»;
(сума цифрами та словами)

2) підпункт «в» виключити.

6. Додатки 1-10 до Положення після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

Заступник директора Департаменту
конкурентної політики


Н. КрасновськаІнші НПА

Наказ Мін'юст №1749/5 від 17.09.2015 Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України Наказ Мін'юст №1784/5 від 17.09.2015 Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування Наказ Мін'юст №1786/5/272 від 21.09.2015 Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства Наказ Мін'юст №1829/5 від 28.09.2015 Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів Наказ Мін'юст №1861/5 від 01.10.2015 Про відновлення доступу до деяких реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України Наказ МОН №1055 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 Наказ МОН №557 від 26.09.2005 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ Наказ МОН №1056 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912 Наказ МОН №912 від 13.08.2012 Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу \"Золотий ключик\" Наказ МОН №1057 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781