Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Антимонопольний комітет № 612 від 09.12.2014 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.12.2014  № 612-р

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1640/26417


Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та з метою приведення нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України у відповідність до законодавства України Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 26-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за № 238/6526, що додаються.

3. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Комітету М.Я. Бараш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
09.12.2014  № 612-р

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1640/26417


ЗМІНИ
до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)

1. У главі 4:

доповнити абзац четвертий пункту 4.3 словами «за умови дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»;

у пункті 4.7 слова «Закону України «Про інформацію» замінити словами «Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«4.15. Рішення про надання дозволу на концентрацію (витяг з нього, що не містить інформації з обмеженим доступом, відомостей, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу) оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці Комітету в мережі Інтернет, а також може бути опубліковане в друкованих виданнях чи електронних засобах масової інформації.».

2. Главу 5 викласти в такій редакції:

«5. Використання інформації

5.1. Надана у зв’язку з розглядом Комітетом заяви, справи про концентрацію заявниками чи іншими особами інформація з обмеженим доступом не підлягає розголошенню.

5.2. Зазначена інформація має використовуватися та зберігатися відповідно до законодавства, зокрема Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».».

пункт 5.2 виключити.

3. У додатку 5 до Положення:

абзац другий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«Вартість активів банку відповідає даним рядка «Усього активів» Звіту про фінансовий стан (Баланс), передбаченого в додатку 1 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026.»;

у таблиці 2 пункту 9 слова «Назви товарних меж ринків з наведенням коду ДКПП чи УКТ ЗЕД» замінити словами та цифрами «Назви товарних меж ринків з наведенням коду ДК 016:2010 чи УКТ ЗЕД»;

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. ДК 016:2010 - Державний класифікатор продукції та послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів».».

Директор
Юридичного департаменту М.М. ФедосієнкоІнші НПА

Розпорядження Антимонопольний комітет №612-a від 09.12.2014 ЗМІНИ до Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії) Постанова Центрвиборчком №2221 від 19.12.2014 Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів Постанова Центрвиборчком №2220 від 19.12.2014 Про клопотання Всеукраїнської Громадської організації \"Передові правові ініціативи\" Постанова Центрвиборчком №2219 від 19.12.2014 Про запит на інформацію, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 15 грудня 2014 року за № 21-17-48378 Постанова Центрвиборчком №2218 від 19.12.2014 Про внесення змін до єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 63 Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014 Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Постанова НКРЕКП №764 від 11.12.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Указ Президент №1211 від 31.12.2011 Питання Комісії державних нагород та геральдики Наказ МВС №264 від 17.06.2009 Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям Національної гвардії України Постанова КМУ №90 від 05.03.2014 Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення