Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 227 від 28.02.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах \"Артек\" і \"Молода гвардія\"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 227
Київ


Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

{ Із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ
   № 20 від 18.01.2012 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 227


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Одержувачами бюджетних коштів, передбачених для оплати послуг з охорони території та об'єктів державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія") підрозділами МВС, є дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія".

3. Бюджетні кошти з метою забезпечення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, спрямовуються на:

організацію оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти пільгових категорій), шляхом придбання путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія";

оплату послуг з охорони території та об'єктів дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" підрозділами МВС.

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, визначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснює Мінсоцполітики з урахуванням вартості путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", які придбаваються за рахунок бюджетних коштів, визначеної виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

Вартість одного ліжко-дня путівки для дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" затверджується Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

5. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Дитина забезпечується путівкою до зазначених дитячих центрів за рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що така путівка не надавалася їй у тому самому році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата путівок здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється Мінсоцполітики на підставі актів приймання-передачі наданих послуг після надходження коштів на її реєстраційний рахунок, відкритий у Державній казначейській службі.

{ Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

8. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел за визначеною Мінсоцполітики квотою.

Категорії дітей, яким путівки надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, визначаються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

9. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

{ Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

Мінсоцполітики передає путівки Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення пропорційно співвідношенню чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей в Автономній Республіці Крим, відповідній області, мм. Києві та Севастополі з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

{ Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

10. Сума, яка сплачується батьками (особами, які їх замінюють), вноситься до початку оздоровчої зміни в касу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань сім'ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які перераховують зазначені кошти протягом п'яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державної казначейської служби для подальшого здійснення нею розрахунків з дитячими центрами "Артек" і "Молода гвардія" відповідно до пункту 6 цього Порядку.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

11. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни Мінсоцполітики інформацію про використання путівок за встановленою цим Міністерством формою.

{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 20 від 18.01.2012 }

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 227


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 71 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 11, ст. 316).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 735 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1869).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 180 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 629).


Інші НПА

Указ Президент №65 від 09.02.2015 Про припинення виплати та позбавлення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор Указ Президент №64 від 09.02.2015 Про позбавлення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів Указ Президент №63 від 09.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Розпорядження Президент №125 від 07.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Розпорядження КМУ №84 від 04.02.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 30 грудня 2014 р. № 2898 Постанова КМУ №40 від 04.02.2015 Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Постанова КМУ №39 від 04.02.2015 Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок Наказ Мінприроди №6 від 20.01.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 03 червня 1997 року № 41 Наказ Мінсоцполітики №14 від 13.01.2015 Про затвердження Порядку проведення експерименту щодо передачі списків на зарахування пенсій в електронному вигляді з використанням технологій Національного банку України Наказ МФУ №2 від 12.01.2015 Про затвердження Змін до Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами