Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 581-2011-п від 18.05.2011 Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 травня 2011 р. № 581
Київ

Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 438 від 23.05.2012}

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 282, підпункту 5 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України і підпункту "б" пункту 2 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 438 від 23.05.2012}

1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. № 581

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення суб"єктами господарювання на митну територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість техніки, обладнання та устатковання, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біологічних видів палива, виготовлення і реконструкції (переобладнання) технічних та транспортних засобів з метою забезпечення споживання біологічних видів палива, і технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють з використанням біологічних видів палива, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД, визначеними у статті 7 Закону України "Про альтернативні види палива", що не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива" (далі - товари).

2. Ввезення на митну територію України товарів здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань митної справи.

3. Для підтвердження відповідності товарів критеріям, визначеним у пункті 1 цього Порядку, суб"єкт господарювання подає митному органові заяву із зазначенням найменування товарів, їх кодів згідно з УКТЗЕД, кількості, вартості та призначення, до якої додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії:

зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

технічного паспорта або іншого документа заводу - виробника товару, в якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання біологічних видів палива;

2) висновок Міністерства економічного розвитку і торгівлі, виданий у встановленому Міністерством порядку, про те, що товари не виробляються та не мають аналогів в Україні.

4. Суб"єкт господарювання, який ввозить товари (крім транспортних засобів), подає щомісяця до 5 числа митному органові, що здійснив оформлення товарів, звіт про їх цільове використання у двох примірниках, один з яких (з відміткою про прийняття товарів) надсилається митним органом до 15 числа органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб"єкта господарювання. Форма звіту затверджується Держмитслужбою за погодженням з Державною податковою службою.

5. У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням митний орган, що здійснив оформлення товарів, надсилає відповідну інформацію органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб"єкта господарювання та вживає із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади заходів до стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені в порядку та розмірах, передбачених підпунктом "б" пункту 2 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, частиною другою статті 282 і останнім абзацом пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 438 від 23.05.2012}Інші НПА

Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади