Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про стале функціонування топливно-енергетичного комплексу від 23.06.2005 № 2711-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу
Стаття 12. Прикінцеві положення

12.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 3-11.

12.2. Статті 3-11 цього Закону набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.

12.4. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 12.4.1 пункту 12.4 статті 12 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 }

{ Підпункт 12.4.2 пункту 12.4 статті 12 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 }

{ Підпункт 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 }

{ Підпункт 12.4.4 пункту 12.4 статті 12 втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 }

12.4.5. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" :

статтю 64 доповнити словами "операцій щодо проведення розрахунків відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

абзац другий статті 68 доповнити словами "а також крім випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.6. Пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" доповнити абзацом такого змісту:

"Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.7. У статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" :

частину першу після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Для проведення розрахунків з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", енергопостачальники, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, і оптовий постачальник електричної енергії відкривають в установі уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості";

частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості оптового постачальника електричної енергії";

після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти, які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, і оптового постачальника електричної енергії для проведення розрахунків з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", перераховуються згідно з окремими алгоритмами оптового ринку електричної енергії, встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою.

12.5. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

розробити порядок проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік урахувати особливості проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2005 року N 2711-IV


Стаття 1 ...10 11 12 Прикінцеві положення

Перейти до статті