Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про стале функціонування топливно-енергетичного комплексу від 23.06.2005 № 2711-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу
Стаття 10. Реструктуризація заборгованості за енергоносії

10.1. Державним, комунальним підприємствам, а також господарським товариствам, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, які відносяться до підприємств паливно-енергетичного комплексу та внесені до Реєстру, дозволяється без отримання додаткових погоджень з державними органами, уповноваженими управляти зазначеними підприємствами, за взаємною згодою, провести реструктуризацію кредиторської та/або дебіторської заборгованостей терміном до двадцяти років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості з відстрочкою погашення заборгованості до двох років дії таких договорів та сплатою протягом наступних років щомісячно рівними частками.

Суб'єктам господарської діяльності інших форм власності дозволяється, за взаємною згодою, провести реструктуризацію кредиторської та/або дебіторської заборгованостей.

{ Підпункт 10.1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2940-VI від 13.01.2011 }

10.2. Реструктуризація основного податкового боргу, в тому числі боргу, який виник у зв'язку із застосуванням механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом

10.2.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру та мають у складі заборгованості основний податковий борг , що залишився непогашеним після застосування механізму взаєморозрахунків, передбаченого цим Законом, мають право на реструктуризацію основного податкового боргу шляхом розстрочення терміном на двадцять років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості - основного податкового боргу , з відстрочкою погашення на перші два роки дії таких договорів та сплатою протягом наступних років щомісячно рівними частками.

{ Підпункт 10.2.1 пункту 10.2 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2940-VI від 13.01.2011 }

10.2.2. Суб'єкти господарської діяльності - кредитори підприємств паливно-енергетичного комплексу, що не є підприємствами паливно-енергетичного комплексу і уклали договори реструктуризації заборгованості з підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені або були внесені до Реєстру та мають у складі заборгованості на розрахункову дату основний податковий борг , мають право на розстрочення такої заборгованості в сумі, яка дорівнює сумі реструктуризованої заборгованості підприємства паливно-енергетичного комплексу перед таким суб'єктом за відповідним договором.

10.2.3. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, дозволяється на умовах, визначених цією статтею та положеннями Податкового кодексу України , провести реструктуризацію податкових зобов'язань, які виникають при погашенні ними на умовах, визначених цим Законом, заборгованості, щодо якої до набрання чинності цим Законом застосований порядок врегулювання, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" . { Підпункт 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

10.3. Органи державної податкової служби за зверненням учасників розрахунків - платників податків укладають договори про реструктуризацію основного податкового боргу, в тому числі боргу, який виник у зв'язку із застосуванням механізмів погашення заборгованості , на умовах, визначених цим Законом.

Договір про реструктуризацію основного податкового боргу повинен укладатися з урахуванням таких умов:

договір про реструктуризацію заборгованості може бути скасований в судовому порядку за позовом кредитора в разі, якщо боржник ухиляється від виконання умов договору щодо здійснення поточних розрахунків за договором реструктуризації основного податкового боргу або щодо повної сплати платником податків поточних нарахованих сум податків та зборів до бюджетів усіх рівнів;

скасування договору про реструктуризацію заборгованості є підставою для нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій відповідно до законодавства на несплачену суму заборгованості.

10.4. Розрахунки за договорами реструктуризації проводяться учасниками розрахунків з використанням:

поточних рахунків суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків у разі, якщо розрахунки проводяться за рахунок власних або залучених коштів учасників розрахунків ;

поточних рахунків для погашення заборгованості при розрахунках між споживачами та постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, а також між постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом та оптовим постачальником електричної енергії, розрахунки за якими проводяться згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, затвердженим Національною комісією регулювання електроенергетики України;

поточних рахунків енергопостачальників та поточного рахунку для погашення заборгованості, відкритого оптовим постачальником електричної енергії, розрахунки за якими проводяться згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, затвердженим Національною комісією регулювання електроенергетики України, у разі, якщо для розрахунків використовуються власні та/або залучені кошти енергопостачальників;

поточних рахунків для погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків, якщо розрахунки проводяться за рахунок коштів цільової надбавки відповідно до статті 11 цього Закону.

10.5. Реструктуризована заборгованість не підлягає індексації, на неї не нараховуються пеня, штрафні та інші фінансові санкції, крім випадків розірвання договору про реструктуризацію заборгованості, укладеного відповідно до цього Закону.

Нарахування пені на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості, здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України . { Абзац другий пункту 10.5 статті 10 в редакції Закону N 2856-VI від 23.12.2010 }

10.6. З метою відшкодування збитків учасників розрахунків від списання основної суми дебіторської заборгованості , що виникла з причин, визначених у підпункті "а" підпункту 9.1.2, підпунктами 9.1.3, 9.1.4 цього Закону, підприємства паливно-енергетичного комплексу мають право укласти договори реструктуризації заборгованості з кредиторами на умовах, визначених цією статтею.

Обсяги заборгованості, визначені учасниками розрахунків для укладання договорів реструктуризації на умовах, визначених цим пунктом, підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики, державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Службою безпеки України. { Абзац другий пункту 10.6 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 Прикінцеві положення

Перейти до статті