Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 141 від 27.03.2008 Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах органів внутрішніх справ України

 

МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ
Н А К А З
27.03.2008           м. Київ    №  141
 
Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах органів внутрішніх справ України    
 
З метою посилення контролю за обліком, зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів у чергових частинах органів та підрозділів внутрішніх справ України
НАКАЗУЮ:
 
 
1. Затвердити Інструкцію із забезпечення контролю за обліком, зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів у чергових частинах органів та підрозділів внутрішніх справ України (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, головних управлінь, управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих навчальних закладів МВС  у місячний термін:
2.1. Організувати вивчення цього наказу керівним складом органів і підрозділів внутрішніх справ, особовим складом штабних підрозділів, служби озброєння, а також оперативно-начальницьким складом управлінь, міськрайлінорганів внутрішніх справ, командним складом стройових підрозділів патрульно-постової служби, працівниками навчальних закладів та училищ професійної підготовки, а також рядовим і молодшим начальницьким складом органів і підрозділів внутрішніх справ у частині, що їх стосується.
2.2. Забезпечити прийняття заліків в особового складу штабів, служби озброєння, штатних працівників чергових частин та осіб начальницького складу, зарахованих до резерву для залучення на чергування, зі знання вимог Інструкції. Виписки з протоколів про здачу заліків долучити до їх особових справ.
3. Уважати такими, що втратили чинність накази МВС України від 06.07.2001 № 541 “Про заходи щодо збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів”, від 08.09.2003 № 1011 “Про внесення змін до наказу МВС від 06.07.2001 № 541” та від 05.05.2006 № 567 “Про внесення змін до наказу МВС України від 06.07.2001 № 541”.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – начальника Головного штабу генерал – лейтенанта міліції Вербенського М.Г.  
 
Міністр                                                                                                 Ю.В. Луценко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС 
27.03. 2008 № 141
 
 
Інструкція
із забезпечення контролю за обліком, зберіганням, видачею й 
прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних 
засобів у чергових частинах органів та підрозділів внутрішніх справ    
України
1. Загальні положення
1.1. Вимоги Інструкції із забезпечення контролю за обліком, зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів у чергових частинах органів та підрозділів внутрішніх справ України (далі – Інструкція) поширюються на всі органи та підрозділи внутрішніх справ, навчальні заклади в системі МВС. 
1.2. Ця Інструкція визначає єдиний порядок контролю за:
1.2.1. Обліком, зберіганням, закріпленням, видачею й прийманням табельної та переданої на тимчасове зберігання вогнепальної зброї, вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, зброї і боєприпасів, які долучені до кримінальних справ як речові докази в органах і підрозділах внутрішніх справ (далі – підрозділи), а також порядок постійного носіння й зберігання озброєння, військово-хімічного та інженерного майна, засобів індивідуального бронезахисту, активної оборони та спецзасобів (далі – спецзасоби).
1.2.2. Недоступністю сторонніх осіб до озброєння;
1.2.3. Підтримкою якісного стану озброєння;
1.2.4. Зручністю отримання, видачі, екстреного вивезення чи евакуації озброєння.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до Закону України “Про міліцію”, наказів МВС від 15.04.1995 № 233 “Про затвердження Настанови по службі озброєння в органах внутрішніх справ та вищих навчальних закладах МВС України”, від 31.05.1993 № 314 “Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї”, від 29.04.2002 № 400 “Про стан обліку і зберігання вилученої, добровільно зданої, та знайденої зброї і боєприпасів”, від 25.11.2003 № 1444 “Про організацію професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України” та інших нормативно-правових актів.
2. Організація зберігання й обліку озброєння та спецзасобів
2.1. Відповідальність за організацію зберігання та обліку озброєння й спецзасобів покладається на керівника підрозділу. Він зобов’язаний:
2.1.1. Наказом по підрозділу призначати працівників, відповідальних за порядок зберігання:
- озброєння й спецзасобів – у підрозділах з чисельністю особового складу понад 150 осіб штатного працівника, а в підрозділах з чисельністю менше 150 осіб працівника з числа старшого і середнього начальницького складу, крім штатних чергових та працівників сектору озброєння управлінь (відділів) тилового забезпечення, які мають безпосереднє відношення до озброєння, спроможного забезпечити надійне збереження й облік озброєння й боєприпасів;
- добровільно зданої, вилученої, знайденої зброї й боєприпасів – особу з числа середнього або старшого начальницького складу блоку міліції громадської безпеки, як правило, працівників дозвільної системи;
- вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, особу – із числа середнього або старшого начальницького складу, як правило, з працівників слідчих підрозділів або дізнання.
2.1.2. Затвердити функціональні обов’язки керівництва підрозділу та його окремих працівників, відповідальних за озброєння, зберігання добровільно зданої, вилученої, знайденої зброї й боєприпасів і зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, оперативних чергових, інших працівників підрозділу щодо контролю за зберіганням, обліком, закріпленням, видачею, прийманням та вилученням озброєння й спецзасобів.
2.1.3. Видавати накази й розпорядження, затверджувати плани, графіки, відомості, списки або давати письмові вказівки, на підставі яких дозволяється видача озброєння особовому складу підрозділу. 
2.1.4. Затверджувати графіки щоденної видачі й приймання озброєння, а також щомісячні графіки чищення зброї.
2.2. Затвердження графіків видачі й приймання озброєння та чищення зброї в апараті МВС покладається на начальника оперативного управління Головного штабу, ГУМВС, УМВС – заступників начальника штабу – начальників оперативного відділу (сектору), міських, районних та лінійних управлінь – заступників начальника – начальників штабів, навчальних закладах – проректорів по службі.
2.3. Обов’язки щодо збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів покладаються на відповідальних за облік озброєння й боєприпасів та оперативних чергових.
2.4. Облік озброєння й спеціальних засобів у підрозділі ведеться:
табельного – відповідальним за озброєння й оперативними черговими;
прийнятого на тимчасове зберігання з інших підрозділів або організацій – матеріально відповідальною особою підрозділу, з якого передано це озброєння, та оперативними черговими;
прийнятого на тимчасове зберігання від окремих працівників – оперативними черговими;
вилученого, добровільно зданого й знайденого – відповідальною особою за зберігання цієї зброї;
вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, – відповідальною особою, на яку покладені обов’язки щодо її збереження та обліку.
3. Кімнати для зберігання озброєння і спеціальних засобів та кімнати для заряджання, розряджання й чищення зброї
3.1. Для зберігання зброї, боєприпасів і спеціальних засобів відводиться окрема кімната, яка відокремлюється від решти приміщень капітальними стінами з негорючих матеріалів. Кімната зберігання зброї (далі – КЗЗ) повинна розміщуватися суміжно з кімнатою оперативного чергового і мати двері, що виходять усередину приміщення чергової частини, з важкогорючих або негорючих матеріалів, оббиті із зовнішньої сторони листовою сталлю й обладнані надійними врізаними замками (не менше двох). Ці двері повинні знаходитися під постійним контролем чергового. З внутрішнього боку встановлюються ґратчасті двері, що замикаються на накладний (коробчастий) замок, який забезпечує автоматичне зачинення .
Видача зброї та боєприпасів проводиться через вікно розміром 18х24 см на висоті не нижче 110 см від рівня підлоги, яке виходить у кімнату для заряджання, розряджання й чищення зброї. У разі необхідності під час будівництва нових чи реконструкції існуючих адмінбудівель ОВС за рішенням керівника підрозділу під вікном видачі озброєння може бути обладнане вікно розміром 32х70 см для видачі спеціальних засобів (додаток 1). Двері цих вікон повинні бути сталеві завтовшки не менше 4 мм або дерев’яні, оббиті з двох боків листовою сталлю, а також обладнані надійними запорами . 
Вхідні двері КЗЗ та вікна видачі озброєння й спецзасобів повинні бути обладнані охоронною сигналізацію, що виведена на концентратор чергової частини та пульт централізованої охорони підрозділу Державної служби охорони.
3.2. У КЗЗ установлюються:
3.2.1. Стандартні металеві шафи (типу ШМ – 10, ШМ – 3) для зберігання:
- табельної зброї й боєприпасів до неї з розрахунку одна шафа на         90 – 100 пістолетів або 60 пістолетів та 4 – 6 автоматів; 
- бойові пістолети, автомати, ручні кулемети, снайперські й спортивні гвинтівки та спеціальні карабіни можуть зберігатися в окремій, нестандартній шафі. Шафи обладнуються арматурою та комірками (гніздами), зручними для поставлення та виймання зброї, а також гніздами для багнет-ножів автоматів;
- боєприпасів бойового запасу й вогневої підготовки, піротехнічних засобів, що видаються для оперативних цілей (сигнальних та освітлювальних патронів);
- спеціальних засобів (можуть зберігатися в дерев’яних шафах);
- вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї й набоїв до неї;
- вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази;
- службової документації.
3.2.2. Дошка зі службовою документацією оперативного чергового, на якій розміщуються:
- Інструкція із забезпечення контролю за обліком, зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів у черговій частині міськрайліноргану (підрозділу) з урахуванням особливостей несення служби та розташування кімнати зберігання зброї, затвердженої начальником підрозділу;
- зразки заповнення документів обліку озброєння й спецзасобів;
- зразки відбитків печаток оперативних чергових та відповідальних за озброєння;
- опис майна, що міститься в КЗЗ;
- копія договору на тимчасове приймання, зберігання зброї, що належить іншим підрозділам (при необхідності);
- копії наказів про призначення осіб, відповідальних за порядок зберігання озброєння, у тому числі добровільно зданої, знайденої та вилученої зброї й боєприпасів, а також вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази; 
- копії наказів про призначення підмінних чергових та помічників чергового.
3.3. КЗЗ і шафи з озброєнням опечатуються:
3.3.1. КЗЗ і шафи з табельною зброєю, боєкомплектом, спеціальними засобами, необхідними для озброєння груп захоплення, оперативних груп чи для оборони адмінбудівлі підрозділу (далі – тривожні шафи) – особистою печаткою оперативного чергового.
3.3.2. Шафа з боєприпасами бойового запасу й для вогневої підготовки, спеціальними засобами – відповідальними за озброєння; 
3.3.3. Шафа для зберігання вилученої, добровільно зданої й знайденої зброї – відповідальним за зберігання вилученої, добровільно зданої й знайденої зброї.
3.3.4. Шафа для зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, – відповідальним за зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази. 
3.3.5. Сейф для службової документації – відповідальною особою, що призначена керівником підрозділу.
3.3.6. Шафи з боєприпасами бойового запасу й для вогневої підготовки підрозділів, які передали зброю на тимчасове зберігання, – відповідальними за озброєння вказаних підрозділів.
Категорично забороняється використання кількома оперативними черговими однієї печатки.
3.4. До КЗЗ мають право заходити:
- оперативні чергові;
- особи, які тимчасово заміщають оперативних чергових (лише у випадках, передбачених підпунктом 9.10 Інструкції);
- відповідальні за озброєння;
- особи, відповідальні за зберігання вилученої, добровільно зданої й знайденої зброї;
- особи, відповідальні за зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази;
- особи, перелічені в підпункті 12.1 Інструкції;
- особи, включені до складу інвентаризаційної комісії або комісій, передбачених підпунктами 9.7, 9.9 та 9.10 Інструкції;
- особи, відповідальні за озброєння підрозділів або організацій, які передали зброю на тимчасове зберігання (тільки з дозволу керівника підрозділу, де зберігається зброя).
3.5. Поруч з КЗЗ обладнується кімната для заряджання, розряджання й чищення зброї. Вхід до неї слід передбачати з коридору чергової частини чи вестибюля. У цій кімнаті розміщуються столи з кулеуловлювачем, металевий ящик для збору промасленого ганчір’я, бачок з мастилом, обладнаний розбірним краном, вогнегасники, плакати з матеріальними частининами та тактико-технічними характеристиками основних видів зброї, витяги з правил застосування зброї, заходи безпеки при поводженні з нею.
3.6. У КЗЗ або в зовнішніх стінах кімнат для заряджання, розряджання й чищення зброї не повинно бути віконних отворів (крім вікон видачі озброєння й спецзасобів), вони повинні бути замуровані. У цих кімнатах необхідно передбачити належну вентиляцію.
3.7. Видача та приймання табельної вогнепальної зброї проводитися тільки в присутності відповідального від керівництва або його помічника чи заступника. 
Одночасне отримання чи здача озброєння в кімнаті для заряджання, розряджання й чищення зброї двома особами категорично заборонено.
3.8. Оперативна й криміналістична техніка, прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засоби індивідуального захисту шкіри й органів дихання, засоби бронезахисту та інше майно, що постійно в оперативно-службовій діяльності не використовується, повинні зберігатися в окремих приміщеннях або в КЗЗ в окремих шафах чи ящиках, що опечатується матеріально відповідальною особою та приймаються черговими на зберігання за відбитком печатки.
4. Облік озброєння й спецзасобів
4.1. Облік озброєння й спеціальних засобів ведеться за правилами й формами звітної документації, передбаченими Настановою по службі озброєння в органах внутрішніх справ і вищих навчальних закладах МВС , затвердженою наказом МВС від 15.04.1995 № 233.
4.2. У підрозділах зброя, боєприпаси й спеціальні засоби обліковуються в книгах:
- обліку й закріплення озброєння (форма № 3);
- видачі й приймання озброєння та спеціальних засобів (форма № 5);
- нарядів (додаток 2);
- обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної (холодної) зброї й боєприпасів, а також у книзі з бланками квитанцій на прийняту зброю й боєприпаси (додатки 4 і 5 до Інструкції про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, затвердженої наказом МВС України від 31.05.1993 № 314);
- обліку речових доказів, матеріальних цінностей та іншого майна, що вилучені органами досудового слідства чи дізнання (додаток 3). 
У книзі форми № 3 обліковується все табельне озброєння й спеціальні засоби, що значаться за підрозділом, крім боєприпасів для вогневої підготовки, отриманих відповідно до заявки форми № 7. Працівником служби озброєння на підставі прибутково-видаткових документів у присутності відповідального за облік і зберігання зброї вносяться до першої частини книги форми № 3 записи про всі зміни облікових даних, які засвідчуються його підписом. Записи щодо витрат боєприпасів на вогневу підготовку в підрозділах, які отримують боєприпаси для навчальних цілей на квартал, учиняються в цій книзі відповідальним за озброєння (протягом доби з моменту витрати) згідно з відомістю обліку витрат боєприпасів на бойову підготовку (форма № 4). До другої частини книги форми № 3 заносяться дані щодо закріплення озброєння за особовим складом підрозділу та видачі спецзасобів на постійне носіння й зберігання.
В апаратах МВС, ГУМВС, УМВС до першої частини книги форми № 3 заноситься все озброєння й спецзасоби, що передані до чергової частини. В цих апаратах частина друга книги форми № 3 не ведеться, а закріплення зброї, боєприпасів і спецзасобів за особовим складом апарату здійснюється службою озброєння за картками форми № 9.
Книга форми № 3 повинна постійно зберігатися в черговій частині.
Книга форми № 5 призначена для обліку оперативними черговими всієї зброї, у тому числі переданої на тимчасове зберігання з інших підрозділів (крім вилученої, добровільно зданої чи знайденої та зброї й боєприпасів, які долучені до кримінальних справ як речові докази), боєприпасів носимого боєкомплекту, інших предметів озброєння, спеціальних засобів, що постійно використовуються в оперативно-службовій діяльності, а також для фіксації їх, видачі й контролю за поверненням до чергової частини.
Пояснення заповнення книги форми № 5 вказано в додатку 4.
У книзі нарядів обліковується озброєння й спеціальні засоби, що видаються працівникам міліції для виконання службових обов’язків чи проведення занять по службовій підготовці на термін не більше доби і контролюється своєчасність їх повернення.
У книгу обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної (холодної) зброї й боєприпасів записується вся вилучена, добровільно здана й знайдена нарізна та комбінована вогнепальна зброя (крім табельної), гладкоствольна мисливська зброя, боєприпаси до вказаних видів зброї, спеціальні пристрої для відстрілу патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, патрони до них, мисливський порох, холодна зброя тощо. 
Книга ведеться відповідальним за зберігання вилученого, добровільно зданого й знайденого озброєння і зберігається у шафі разом зі зброєю. Квитанції на прийняту зброю й боєприпаси виписуються відповідальним за це озброєння, а за його відсутності – оперативним черговим, на кожну одиницю зброї та на загальну кількість боєприпасів. Книга з бланками квитанцій повинна постійно знаходитися в черговій частині.
У випадках розміщення службового кабінету працівника, на якого покладено обов’язки відповідального за зберігання вилученого, добровільно зданого й знайденого озброєння, за межами адмінбудинку, дозволяється зберігати книгу в зазначеному кабінеті, при цьому в шафі для зберігання вилученої, добровільно зданої й знайденої зброї повинен знаходитися опис зброї та боєприпасів, які знаходяться в ній.
У книгу обліку речових доказів, цінностей та іншого майна, яке вилучене в ході досудового слідства чи дізнання, записується вся вогнепальна зброя й боєприпаси, які були вилучені в ході розслідування кримінальних справ і відносно яких не прийнято рішення.
Для контролю за наявністю, організацією зберігання, обліком та технічним станом табельної зброї й боєприпасів у кожному підрозділі ведеться книга огляду якісного й технічного стану озброєння (форма № 30).
Книги форм №№ 3, 5, 30 та бланки квитанцій на прийняту зброю й боєприпаси заносяться в описи прийому-здачі документів та щодня передаються оперативними черговими по зміні.
5. Забезпечення підрозділів озброєнням і спеціальними засобами
5.1. Підрозділи отримують зброю, боєприпаси й спецзасоби зі складу озброєння згідно з нормами належності та штатної чисельності особового складу.
5.2. Надлишкові за табелем озброєння й спецзасоби здаються на склад озброєння протягом п’яти діб, а якщо підрозділ знаходиться на значній відстані – протягом місяця.
5.3. Обов’язки щодо отримання зі складу, передачі до чергової частини підрозділу зброї, боєприпасів і спецзасобів та їх повернення на склад покладаються на відповідального за озброєння. При отриманні (поверненні) табельної зброї, боєприпасів і спецзасобів він повинен:
5.3.1. Представити в службу озброєння книгу форми № 3 для внесення змін в обліку озброєння на підставі прибутково-видаткових документів.
5.3.2. Отримані на складі вогнепальну зброю, боєприпаси носимого комплекту, а також спеціальні засоби, призначені для постійного використання в оперативно-службовій діяльності, передати оперативному черговому для розміщення їх у шафах зі зброєю. Унести відповідні зміни в описи майна, відомості закріплення озброєння та до облікових даних частини 2 книги форми № 5. Біля комірок, до яких поміщена отримана зі складу зброя, та на колодки з боєприпасами прикріпити ярлики.
5.3.3. Боєприпаси бойового запасу, для вогневої підготовки й спеціальні засоби, отримані зі складу (крім тих, що призначені для постійного використання в оперативно-службовій діяльності), особисто помістити в КЗЗ у призначені для їх зберігання шафи та внести зміни в описи майна. Ці боєприпаси й спецзасоби в книзі форми № 5 не обліковуються.
5.4. При вилученні з чергової частини озброєння й спецзасобів для їх здачі на склад унести відповідні зміни до частини 2 книги форми № 5, відомостей закріплення озброєння й описів майна, вилучити ярлики.
5.5. Зброя й боєприпаси перевозяться критими автомашинами в супроводі не менше двох озброєних працівників міліції.
6. Приймання озброєння на тимчасове зберігання
6.1. Оперативний черговий має право приймати на тимчасове зберігання:
- озброєння від окремих працівників прокуратури й інших міністерств і відомств – при наявності в осіб, які його здають (отримують), документів, що засвідчують їх особу, посвідчення (розпорядження) про відрядження та дозволу на право зберігання й носіння зброї;
- табельну вогнепальну зброю, боєприпаси до неї й спеціальні засоби, вилучені відповідно до підпункту11.3 Інструкції, – на підставі акта вилучення та копії повідомлення про вилучення й місцезнаходження вилучених предметів керівника підрозділу, за яким вони рахуються;
- у працівників ОВС, військовослужбовців внутрішніх військ, які знаходяться у відрядженні, – на підставі посвідчення про відрядження, у якому проставлена відмітка про наявність зброї; 
- в інших працівників, які виконують службові обов’язки, пов’язанні з виїздом за межі місця дислокації підрозділу, супроводженням осіб або вантажів – на підставі маршрутного листа.
Про прийом цього озброєння й спецзасобів на тимчасове зберігання й їх видачу робляться записи в розділі “Б” першої частини книги форми № 5.
Відповідні кількісні зміни вносяться (під час приймання-здавання чергувань) і до другої частини книги форми № 5.
6.2. Від самостійних підрозділів внутрішніх справ, прокуратури, інших міністерств та відомств зброя й боєприпаси приймаються на тимчасове зберігання на підставі укладених договорів. Передача озброєння оформляється актом приймання-передавання, один екземпляр якого повинен постійно знаходитися в черговій частині. Копія акта надається в службу озброєння для контролю. Це озброєння обліковується в розділі “Б” першої частини та в другій частині книги форми № 5 органу внутрішніх справ, де зберігається зброя, і повинно поштучно перераховуватися оперативними черговими, які заступають на чергування (крім боєприпасів бойового запасу та для вогневої підготовки, що поміщаються до окремого сховища, опечатуються відповідальним за облік і зберігання зброї цього підрозділу й приймаються черговими за відбитками печатки). Описи майна, відомості про закріплення озброєння та ярлики біля комірок зі зброєю й на колодках з боєприпасами готуються матеріально відповідальною особою підрозділу, з якого це майно передано на зберігання.
6.3. Вилучену, добровільно здану, знайдену зброю (крім табельної) та боєприпаси до неї приймають відповідальні за їх зберігання, а при їх відсутності (у неробочий час, у вихідні й святкові дні тощо) – оперативні чергові.
При цьому вони зобов’язані:
6.3.1. Витребувати:
- від працівника ОВС – протокол вилучення в громадян зброї, боєприпасів (додаток 1 до Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 31.05.1993 № 314); акт про вилучення зброї, боєприпасів з підприємств, установ і організацій; рапорт (додаток 2 до тієї ж Інструкції) про добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси з додатком заяви особи, яка добровільно здала чи знайшла ці предмети;
- від громадян – заяву про добровільну здачу або знайдення зброї, боєприпасів.
6.3.2. Перевірити відповідність записів у поданих документах кількості, системам, номерам, рокам виготовлення, зовнішньому та технічному стану зброї та боєприпасів, що здаються. У випадку розходження відомостей, які містяться в цих документах, з наявністю зброї за номерами та іншими ознаками складає акт (додаток 3 до Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 31.05.1993 № 314) за участю особи, яка здала предмети озброєння.
6.3.3. Виписати квитанцію (додаток 4 до Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 31.05.1993 № 314) на кожну одиницю зброї та на загальну кількість боєприпасів у двох примірниках: перший вручити особі, яка здала предмети озброєння, а другий – протягом доби черговий реєструє разом з документами (протоколом вилучення, рапортом, заявою) у журналі вхідної кореспонденції в канцелярії (секретаріаті) і доповісти начальникові ОВС. Корінець квитанції залишається в черговій частині для контролю.
6.4. Оперативний черговий, який прийняв вилучену, добровільно здану, знайдену зброю й боєприпаси:
6.4.1. Розміщає їх у КЗЗ у металевих шафах, де зберігається табельна зброя чи спецзасоби, й опечатує особистою печаткою;
6.4.2. Робить позначку про прийняття озброєння в Книзі прийому та здачі чергування (ці записи мають чинитись до отримання прийнятих на тимчасове зберігання предметів відповідальним за озброєння).
6.4.3. За письмовою вказівкою начальника ОВС передає озброєння разом з матеріалами відповідальному за озброєння, який розписується за їх отримання в корінці квитанції, що знаходиться в черговій частині.
6.5. Відповідальний за озброєння, який отримав вилучену, добровільно здану, знайдену зброю й боєприпаси, розміщає їх у кімнаті для зберігання зброї у спеціальній металевій шафі, яку закриває, опечатує особистою печаткою і здає під охорону оперативному черговому за відбитками печатки.
6.6. Вогнепальну зброю й боєприпаси, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, приймають відповідальні за їх зберігання, а при їх відсутності (у неробочий час, у вихідні й святкові дні тощо) – оперативні чергові на підставі постанови слідчого, особи, яка проводить дізнання, про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. 
6.7. Зберігання вилученої в ході дізнання, досудового слідства або судового розгляду вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюються в кімнатах зберігання зброї підрозділів у провадженні яких знаходяться відповідні справи, після перевірки та дослідження в експертно-криміналістичних підрозділах.
У випадках вилучення зброї, бойових припасів, військового спорядження, яке належить військовим частинам та установам Міністерства оборони, СБУ, МВС, а також іншим міністерствам і відомствам, співробітники яких мають право мати табельну зброю та боєприпаси до неї, вони підлягають здачі на зберігання за належністю, якщо це не призведе до ускладнення проведення слідства або судового розгляду.
6.8. Речові докази, які поміщені в спеціальні сховища, а також ті, які не знаходяться разом зі справою, рахуються за тим органом, куди передається кримінальна справа, про що надсилається повідомлення про місце зберігання речових доказів і робиться відмітка в книзі та довідковому листі в кримінальній справі про те, у кого вони перебувають на зберіганні.
6.9. Слідчий або працівник органу дізнання, який прийняв під час проведення огляду місця події, рішення про передачу вогнепальної зброї на зберігання до чергової частини підрозділу, зобов’язаний упакувати її в прозору (поліетиленовий пакет, целофан тощо) упаковку, що давало б змогу оглянути упаковану зброю, прошнурувати її, а кінці шнуровочного елементу заклеїти папером та поставити печатки органу внутрішніх справ, на якому повинно бути зазначено дату, час, місце та обставини вилучення зброї, посаду службової особи, що проводила опечатування, її підпис та прізвище, а також підписи і прізвища понятих із зазначенням їхнього місця проживання. 
У разі наявності на зброї слідів біологічного походження, мікрочасток або хімічних речовин працівник зобов’язаний ужити всіх заходів щодо їх збереження з дотриманням відповідних методичних рекомендацій.
6.10. Оперативний черговий, який прийняв вогнепальну зброю й боєприпаси, які приєднані до кримінальної справи як речові докази зобов’язаний:
6.10.1. Упевнитися, що вони знаходиться в упакованому та опечатаному вигляді, який забезпечує їх зберігання й можливість подальшого використання з виключенням можливості їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них.
6.10.2. Перевірити зброю через прозору упаковку. У разі наявності на зброї номерів перевіряє:
- їх відповідність записам у наданих документах;
- укомплектованість;
- наявність на упаковках бирок, засвідчених відповідними написами й підписами особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора чи судді, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що в протоколі зазначається окремою приміткою. 
До кожного пакета з такими об’єктами додається пояснювальний напис, на якому вказується номер справи, її фабула й дата порушення, найменування об’єкта, який знаходиться в упаковці.
Категорично забороняється надавати зброю як упаковану, так і не упаковану, іншим особам, що не причетні до її вилучення та транспортування, а тим більше виконувати з нею будь-які дії. 
Особам, причетним до вилучення, огляду, транспортування, приймання зброї до КЗЗ, ужити всіх можливих заходів щодо недопущення випадкового чи необережного натискання на спусковий гачок.
6.10.3. Розмістити їх у КЗЗ у металевих шафах, де зберігається табельна зброя, й опечатати особистою печаткою;
6.10.4. Зробити позначку про прийняття озброєння в Книзі прийому та здачі чергування (ці записи повинні чинитися до отримання прийнятих на тимчасове зберігання предметів відповідальним за зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази).
6.10.5. За письмовою вказівкою начальника ОВС передає озброєння разом з матеріалами відповідальному за озброєння, який розписується за їх отримання в копії постанови слідчого про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів, або мотивованого рапорту працівника, що зберігається в черговій частині.
6.11. Приєднані до кримінальної справи речові докази після завершення слідства або дізнання й передачі справи до суду, а також у разі передачі справи до іншого органу для подальшого розслідування або проведення дізнання передаються одночасно з кримінальною справою. Про це відносно кожного об’єкта, який передається, у книзі обліку речових доказів робиться відповідний запис. Не допускається передача з кримінальною справою предметів, які не визнані речовими доказами в установленому порядку.
6.12. Відповідальний за озброєння, який отримав вогнепальну зброю й боєприпаси, які приєднані до кримінальної справи як речові докази, розміщає їх у кімнаті для зберігання зброї в спеціальній металевій шафі, яку закриває, опечатує особистою печаткою і здає під охорону оперативному черговому за відбитком печатки.
6.13. Після набрання вироком (ухвалою, постановою) суду законної сили або після закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про закриття кримінальної справи в книзі обліку речових доказів робиться відмітка про прийняте рішення щодо вогнепальної зброї та боєприпасів із зазначенням змісту та дати рішення та наслідків його виконання.
7. Зберігання озброєння й спецзасобів у підрозділах
7.1. У підрозділах вогнепальна зброя, боєприпаси й спеціальні засоби повинні поміщатися до кімнат зберігання зброї. Зберігання озброєння й спецзасобів поза межами цих кімнат, крім випадків, передбачених Інструкцією, заборонено.
7.2. З метою оперативного екіпірування особового складу передбачено тривожні шафи № 1 і № 2.
7.2.1. Тривожна шафа № 1 установлюється в КЗЗ і призначається для екстреного озброєння груп захоплення, оперативних груп. У ній зберігаються два автомати, чотири магазини до них (споряджені патронами по 20 шт.), по два бронежилети й кулезахисних шоломи, аерозольні балончики, наручники, електричні ліхтарі та носимі радіостанції (одна на частоті ПЦО). 
7.2.2. Тривожна шафа № 2 установлюється біля пульта оперативного чергового і призначена для озброєння особового складу чергової частини, його захисту, оборони адмінбудівлі підрозділу під час раптового нападу. У ній зберігається два автомати, чотири магазини до них (споряджені патронами по 20 шт.) Вона повинна бути прикріплена до підлоги. У корпусі шафи необхідно передбачити отвір для негайного схову ключів від неї та від КЗЗ або обладнати для цього спеціальний пристрій.
При необхідності та залежно від можливостей це спорядження можна доповнити.
Необхідність установлення тривожних шаф № 2 у тих чергових частинах, де відсутні КЗЗ, а також у чергових частинах міських, селищних та лінійних відділах (відділеннях) приймає начальник органу внутрішніх справ, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, при цьому видається наказ по ОВС і призначається особа, відповідальна за зберігання озброєння.
7.3. Ключі від КЗЗ та тривожної шафи № 2 повинні постійно знаходитися в оперативного чергового, а при його тимчасовій відсутності – в особи, яка його заміщає.
7.4. У випадку втрати ключів від КЗЗ чи тривожної шафи № 2 замок міняється або переробляється із заміною секрету. Використання замків, ідентичних замкам від інших службових приміщень чи сейфів, не допускається.
7.5. Ключі від шаф зі зброєю зберігаються в КЗЗ у потайному місці, про яке повинен знати лише оперативний черговий та особа, яка його заміщає в разі тимчасової відсутності.
7.6. Другі комплекти ключів від шаф, опечатаних відповідальним за облік і зберігання зброї, зберігаються в опечатаних пеналах у черговій частині, а від інших шаф (сейфів) та від вхідних дверей КЗЗ – у сейфі керівника підрозділу або особи, яка його заміщає.
7.7. Зброя, боєприпаси й спеціальні засоби, що знаходяться в КЗЗ, повинні зберігатися в металевих шафах (спецзасоби можуть поміщатися до дерев’яних шаф). На кожній шафі наклеюється бирка із зазначенням її номера, печаток, якими вона опечатується, та прізвищами відповідальних осіб. На дверцятах з внутрішньої сторони вивішується опис із зазначенням виду та кількості наявної в них зброї та боєприпасів, відомість (список) закріплення зброї та боєприпасів за особовим складом (прізвище, ініціали, серія та номер зброї), витяг з наказу з означенням прізвищ посадових осіб, які мають право постійного носіння зброї. Ці документи підписуються керівником підрозділу та відповідальним за облік і зберігання зброї. Усі зміни в описах і списках засвідчуються підписом відповідального за озброєння.
7.8. У шафах зброя розміщується в спеціально обладнаних комірках (гніздах). Не закріплена за особовим складом зброя зберігається разом із закріпленою. Для розміщення навчальної та спортивної зброї у шафах із бойовою зброєю обладнуються окремі відділення (полиці).
7.9. Курки зброї мають бути спущеними з бойового зводу, перевідники поставлені на запобіжник, відкидні приклади у похідному (складеному) положенні, хомутики прицільних планок установлені на нульових позначках. Магазини повинні бути від’єднані від зброї й розряджені (крім магазинів до автоматів, що знаходяться в тривожних шафах). Магазини та багнет-ножі зберігаються в спеціальних гніздах шафи зі зброєю. Сумки для магазинів поміщаються до тієї ж шафи.
7.10. Патрони бойового комплекту, що призначені для несення служби, повинні бути одного року виготовлення. Вони зберігаються в колодках: пістолетні – разом зі зброєю, автоматні – окремо (в одному з відділень шафи зі зброєю, що зачиняється на замок, або в окремому сховищі). У тривожних шафах патрони до автоматів зберігаються разом зі зброєю в споряджених магазинах (по 20 штук у кожному). Ці магазини необхідно щомісяця переспоряджати, про що робити записи в спеціальному журналі (додаток 5).
7.11. У шафах зі зброєю біля кожної комірки (гнізда) та на колодках з патронами наклеюються бирки із зазначенням виду та номера зброї, номера комірки, де вона зберігається, а також прізвища та ініціалів працівника, за яким закріплене це озброєння. 
Якщо працівник має право на постійне носіння й зберігання зброї, бирки перекреслюється широкою косою смугою червоного кольору, а якщо зброя за особовим складом не закріплена – на бирці замість прізвища наноситься поздовжня смуга чорного кольору.
7.12. Для забезпечення оперативної видачі з тривожних шаф озброєння й спецзасобів необхідно використовувати спеціально виділені декілька сторінок розділу “А” першої частини книги форми № 5, де заздалегідь вписується комплект майна, що видається одному працівникові, а під час видачі лише проставляється його прізвище, дата та час. Особа, яка отримала озброєння й спецзасоби, засвідчує це своїм підписом.
7.13. Боєприпаси бойового запасу та для вогневої підготовки зберігаються в одній шафі, але окремо. Ці боєприпаси повинні бути в заводській упаковці, що без потреби не порушується, змащувати їх забороняється. До окремого відділення цієї ж шафи або до окремого сховища поміщаються аерозольні балончики (крім тих, що знаходяться в тривожних шафах або постійно використовуються в оперативно-службовій діяльності), за видами. Аерозольні балончики повинні бути пронумеровані та зважені. 
Зважування проводиться при кожному видаванні й прийманні, а також щомісяця, результати чого відображаються в окремому журналі (додаток 6). З внутрішньої сторони дверцят шаф розміщуються описи боєприпасів та спецзасобів, а також інструкції з використання спецзасобів.
7.14. Шафи (сховища) з боєприпасами бойового запасу й для вогневої підготовки та зі спеціальними засобами опечатуються відповідальним за облік і зберігання зброї та здаються під охорону оперативному черговому за відбитком печатки.
7.15. Навчальним закладам дозволяється зберігати всю зброю й боєприпаси на складі озброєння.
8. Закріплення табельної вогнепальної зброї за особовим складом підрозділу
8.1. Табельна вогнепальна зброя й боєприпаси закріплюються за особами, які прийняли Присягу працівників органів внутрішніх справ України, закінчили навчальні заклади МВС та пройшли початкову підготовку і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки зі знання заходів безпеки при поводженні з озброєнням, підстав і порядку його застосування й використання, матеріальної частини зброї і практичної стрільби.
8.2. Спеціальні засоби закріплюються за працівниками, яким вони видані на постійне носіння й зберігання (відповідно до вимог розділу 10 Інструкції).
8.3. Підставою для закріплення табельної зброї індивідуального використання служить рапорт працівника з відміткою голови постійно діючої комісії про складання заліків і резолюцією керівника підрозділу. Ці рапорти зберігаються у відповідального за озброєння.
Закріплення табельної вогнепальної зброї за категорією працівників, які виконують функціональні обов’язки поза місцем основного розташування, проводиться за місцем розташування органу внутрішніх справ, у якому буде зберігатися табельна вогнепальна зброя.
Керівник структурного підрозділу, працівник якого виконує завдання поза місцем основного розташування, направляє клопотання про закріплення табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів до органу внутрішніх справ за місцем фактичного проходження служби цього працівника. Обов’язки з оформлення всіх необхідних документів покладаються на безпосереднього керівника.
8.4. Відповідальний за озброєння видає працівникові, за яким закріплена особиста табельна зброя й боєприпаси, картку-замісник (форма № 18), спорядження для відкритого чи прихованого носіння зброї, а також приладдя для догляду за матеріальною частиною, що підтверджується підписом останнього в частині 2 книги форми № 3 або в картці форми № 9.
8.5. Незакріплена за особовим складом табельна зброя індивідуального використання закріплюється за окремими службами підрозділу (пропорційно штатній чисельності кожної служби), про що в частині 2 книги форми № 3 робиться відповідний запис, а керівник служби ставить свій підпис.
8.6. Вогнепальна зброя групового користування (автоматична, спортивна, навчальна) закріплюється за підписом у частині 2 книги форми № 3 за працівниками, визначеними керівництвом підрозділу.
8.7. Працівник або керівник служби, за якими закріплені озброєння й спеціальні засоби, несуть відповідальність за їх справність. Під час чищення зброї (відповідно до графіка) керівники служб розподіляють серед підлеглого особового складу для чищення та проведення інших регламентних робіт зброю, що закріплена за цими службами.
8.8. Носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів без використання відповідного спорядження, демонстрування їх оточуючим (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством), а також передача іншим особам категорично забороняється.
8.9. Табельна вогнепальна зброя, боєприпаси і спеціальні засоби в разі носіння їх працівниками, одягненими в цивільний одяг, повинні бути прихованими від оточуючих і виключати можливість їх крадіжки чи насильного вилучення.
8.10. У разі переміщення по службі в інший підрозділ або звільнення зі служби працівники зобов’язані здати закріплену за ними табельну вогнепальну зброю й боєприпаси до чергової частини, а спеціальні засоби, картку-замісник форми № 18 та відповідне спорядження – відповідальному за озброєння, про що робляться відмітки у відповідних облікових документах (друга частина книги форми № 3).
8.11. Закріплення зброї, її зберігання та видачу працівникам міліції, які виконують функціональні обов’язки поза місцем основного розташування апаратів МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, здійснювати на підставі наказів начальників указаних органів внутрішніх справ. 
8.12. З метою зменшення кількості зброї у віддалених чергових частинах тих підрозділів, які несуть службу вахтовим методом, дозволяється закріпляти зброю за окремими працівниками на час вахти. Для цього необхідно розробити тимчасову інструкцію, яка не суперечить вимогам даної, та затвердити її в керівництва ГУМВС, УМВС України.
 
9. Порядок видачі й приймання озброєння та спецзасобів
9.1. Видавати й приймати озброєння має право лише оперативний черговий, а у випадках, передбачених підпунктом 9.10 Інструкції, – особа, яка його тимчасово заміщає.
9.2. Видача й приймання озброєння здійснюється відповідно до вимог розділу 2 Інструкції про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, затвердженої наказом МВС України від 25.11.2003 № 1444 “Про організацію професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України”.
9.3. Підставою для видачі озброєння й спецзасобів особовому складу підрозділу є письмова вказівка керівника підрозділу у вигляді затверджених ним відомостей служби нарядів, графіків чергувань або чищення зброї, розстановок особового складу під час уведення в дію оперативних планів чи проведення операцій, витягів з наказів або рапортів з його резолюцією.
Працівникам інших підрозділів ОВС та підрозділів інших міністерств і відомств озброєння видається на підставі відомості, графіків, листів, заявок, затверджених керівництвом підрозділу, що передав зброю на тимчасове зберігання (з обов’язковою резолюцією начальника органу внутрішніх справ, де зберігається зброя, і зазначенням точного часу отримання та здачі озброєння), а особам, які знаходяться у відрядженні, – при пред’явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження.
9.4. При наявності підстав для видачі озброєння й спецзасобів оперативні чергові зобов’язані видати:
9.4.1 Працівникам підрозділу:
- закріплену за ними табельну зброю індивідуального використання, боєприпаси – в обмін на картку-замісник (форма № 18) і при наявності підписів осіб, які їх отримують, у Книзі нарядів (для виконання службових обов’язків чи проведення занять по службовій підготовці на строк не більше доби) або у книзі форми № 5 (в інших випадках);
- озброєння групового користування (автоматичну, спортивну й учбову зброю, боєприпаси до неї, оптичні прилади тощо) – при наявності підписів осіб, яким воно видається, у книзі форми № 5;
- спеціальні засоби – при наявності підписів у Книзі нарядів (для виконання службових обов’язків чи проведення занять по службовій підготовці на строк не більше доби) або в книзі форми № 5 (в інших випадках).
Під час уведення в дію ступенів готовності або спеціальних оперативних планів, проведення оперативно-профілактичних операцій, для занять з вогневої підготовки або чищення зброї видача озброєння й спецзасобів може здійснюватися на підставі затверджених керівником підрозділу окремих відомостей їх видачі, що додаються до схем оповіщення особового складу, оперативних планів, розпоряджень про проведення стрільб, графіків чищення зброї. 
Видача озброєння й спецзасобів на постійне зберігання та носіння здійснюється відповідно підпункту 10.11 Інструкції.
9.4.2. Працівникам інших підрозділів внутрішніх справ та інших міністерств і відомств – озброєння, що знаходиться на тимчасовому зберіганні (працівникам міліції зброя видається по окремій відомості (додаток 7) або по книзі форми № 5, а працівникам інших міністерств і відомств – по книзі форми № 5).
9.5. Працівник підрозділу, який виїздить у відрядження, зброя й боєприпаси видаються на підставі його рапорту з резолюцією керівника підрозділу та підпису працівника в розділі “А” частини першої книги форми № 5.
При слідуванні спортивних команд на стрілкові змагання озброєння видається старшому команди. Спортсмени одиночники з бойовою зброєю, з числа курсантського складу, направляються до місця змагань у супроводі осіб середнього або старшого начальницького складу навчальних закладів.
Найменування, номери виданої зброї й кількість боєприпасів записуються в посвідчення про відрядження, що засвідчується підписом керівника підрозділу й відбитком гербової печатки.
Відряджені працівники при відсутності можливості надійного збереження табельної вогнепальної зброї й боєприпасів за місцем тимчасового проживання (а учасники змагань – обов’язково) здають озброєння до чергової частини найближчого органу внутрішніх справ на тимчасове зберігання, про що робиться відповідний запис у розділі “Б” частини першої книги форми № 5.
9.6. Категорично заборонено видавати озброєння й спецзасоби без підпису особи, яка їх отримує, у відповідній обліковій документації, а також раніше часу, зазначеного в книзі нарядів або в іншому дозволі на отримання зброї, боєприпасів чи спеціальних засобів.
9.7. При необхідності негайної видачі із шафи, що опечатана відповідальним за озброєння, боєприпасів або спецзасобів та при наявності підстав для їх видачі оперативний черговий у присутності комісії з трьох працівників підрозділу зобов’язаний:
9.7.1. Відчинити пенал з ключами від шафи та саму шафу, видати боєприпаси, спеціальні засоби в порядку, установленому підпунктами 9.2 і 9.3 Інструкції.
9.7.2. Зачинити й опечатати шафу й пенал з ключами особистою печаткою одного з членів комісії.
9.7.3. Зробити в зошиті для записів оперативного чергового відмітку про відчинення шафи з позначенням кому, які спеціальні засоби або боєприпаси видані, їх номери (кількість), що засвідчується підписами осіб, які отримали це майно, та членів комісії.
9.8. Оперативному черговому категорично заборонено видавити зброю й боєприпаси, які зберігаються в шафах для зберігання вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї й боєприпасів та шафі для зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів, які приєднані до кримінальної справи як речові докази (за виключенням випадків комісійного відкриття вказаних шаф).
9.9. Відлучаючись у службових справах, для вживання їжі, відпочинку, оперативний черговий зобов’язаний передати особі, яка його тимчасово заміщає, ключі від опечатаних особистою печаткою КЗЗ та тривожної шафи № 2, а при поверненні – прийняти ключі й перевірити цілісність відбитків печатки.
Про час відлучення та передачу (прийом) ключів робиться позначка в зошиті для записів оперативного чергового. 
Наприклад,: “Я, майор міліції Панч В.Ф., 25.07.2006 о 14.30 передав ключі від опечатаних печаткою № 21 КЗЗ і тривожної шафи № 2 капітану міліції Ковальчуку В.П. Здав (підпис), прийняв (підпис)”; “Я, майор міліції Панч В.Ф., 25.07.2006 о 15.30 прийняв від капітана міліції Ковальчука В.П. ключі від опечатаних печаткою № 21 КЗЗ і тривожної шафи № 2. Прийняв (підпис), здав (підпис)”.
9.10. Видачу озброєння й спецзасобів під час відсутності оперативного чергового при необхідності може здійснити особа, яка його тимчасово заміщає. Вона повинна в присутності комісії з трьох працівників підрозділу:
9.10.1. Відчинити КЗЗ і шафи, видати зброю, боєприпаси та інші засоби в порядку, установленому пунктами 9.2 та 9.3 Інструкції.
9.10.2. Зачинити й опечатати шафи й кімнату особистою печаткою одного з членів комісії.
9.10.3. Зробити в зошиті для записів оперативного чергового відмітку про відчинення КЗЗ і шаф з позначенням кому, яка зброя та інші засоби видані, їх номери й кількість, що засвідчується підписами членів комісії.
9.11. У випадках порушення відбитків печаток, передбачених підпунктами 9.7 і 9.9 Інструкції, відповідальний за озброєння (оперативний черговий) зобов’язаний звірити наявність зброї, боєприпасів та іншого майна з описами й записами в Зошиті для записів чергових. Про виявлення при звірці розбіжностей доповісти керівнику підрозділу й діяти згідно з його вказівками.
Про виявлення порушень відбитків печаток в усіх інших випадках терміново доповісти керівнику підрозділу, який негайно призначає комісію для перевірки наявності майна, що зберігається в шафах.
9.12. Після виконання оперативно-службових завдань, закінчення занять тощо озброєння та спецзасоби негайно здаються оперативному черговому.
9.13. При прийманні зброї, боєприпасів, спеціальних засобів оперативний черговий звіряє їх номери й кількість, перевіряє стан і справність, розкладає по встановлених для зберігання шафах і місцях, робить відповідні відмітки в розділі “А” першої частини книги форми № 5, книзі служби нарядів або окремих відомостях та повертає працівникам картки-замісники.
9.14. Про факти втрати, затримки зі здачею зброї, боєприпасів, спеціальних засобів доповідати письмовим рапортом начальникові ОВС і далі діяти за його вказівкою. Про втрату чи неповернення в установлений термін озброєння, що знаходиться на тимчасовому зберіганні, додатково повідомляти керівництво підрозділу, з якого воно передане. Інформація про втрату зброї, боєприпасів до чергової частини вищого рівня подається негайно.
9.15. Відповідно до графіка, затвердженого керівником підрозділу, видача й приймання озброєння та спецзасобів здійснюється лише у визначені відрізки часу.
Видача й приймання озброєння поза графіком допускається у виключних випадках з дозволу керівника підрозділу, а при його відсутності –  відповідального від керівництва.
9.16. Забороняється видавати табельну вогнепальну зброю, боєприпаси й спеціальні засоби особам, які не перебувають на службі в органах внутрішніх справ та працівникам підрозділу, які знаходяться у відпустці, усунуті з посади, звільнені з органів внутрішніх справ чи вчинили діяння, що містить ознаки складу злочину, або відносно яких проводиться службове розслідування за фактом порушення законності. 
У цих випадках працівник підрозділу з кадрового забезпечення заповнює картку-застереження (додаток 8) і передає оперативному черговому, який поміщає її до комірки шафи, де зберігається зброя, закріплена за цією особою. 
При відсутності зброї у шафі оперативний черговий письмово доповідає про це керівництву підрозділу.
Коли минула потреба в забороні видачі озброєння й спецзасобів, працівник служби з кадрового забезпечення повідомляє про це оперативного чергового, який вилучає картку-застереження з чергової частини.
9.17. Видача майна, яке може зберігатися в кімнаті зберігання зброї, але не є озброєнням (радіостанції, криміналістичні валізи, ліхтарі тощо), обліковується в книзі видачі-приймання майна, що закріплене за черговою частиною (додаток 9).
10. Порядок постійного зберігання й носіння табельної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів
10.1. Постійне зберігання й носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками допускається з дозволу: керівництва МВС, структурних підрозділів центрального апарату МВС, ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, начальників міськрайлінорганів, командирів самостійних стройових підрозділів.
10.2. До табельної вогнепальної зброї, що видається працівникам для постійного зберігання й носіння, відносяться пістолети, що закріпляються за ними згідно з табелями належності в порядку, установленому в розділі 8 Інструкції.
10.3. До спеціальних засобів, які видаються працівникам для постійного зберігання та носіння, відносяться прийняті на оснащення органів внутрішніх справ України засоби індивідуального бронезахисту (бронежилети й шоломи) та засоби активної оборони (гумові кийки, наручники, балончики з аерозолями сльозоточивої й дратівної дії, електрошокові пристрої, пристрої для відстрілу патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, патрони до них).
10.4. В обов’язковому порядку видаються на постійне зберігання й носіння (з дотриманням вимог підпунктів 10.5 – 10.9 цієї Інструкції):
10.4.1. Табельна вогнепальна зброя – працівникам підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, кримінальної міліції та дільничним інспекторам міліції;
10.4.2. Гумові кийки, наручники, балончики з аерозолями сльозоточивої й дратівної дії – дільничним інспекторам міліції та працівникам патрульно-постової, дорожньо-патрульної й конвойної служб міліції.
10.5. Видача на постійне зберігання й носіння працівникам озброєння та спеціальних засобів здійснюється в таких випадках:
10.5.1. Табельної вогнепальної зброї й боєприпасів – при наявності умов для їх зберігання за місцем проживання працівників та після вивчення ними вимог нормативних актів щодо порядку зберігання, носіння, використання й застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, матеріальної частини зброї, виконання курсу стрільб, передбаченого програмою навчання, й складання заліків із цих питань.
10.5.2. Пристроїв для відстрілу патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, патронів до них, електрошокових пристроїв – при наявності умов для їх зберігання, вивчення працівниками правил зберігання, носіння й застосування цих спецзасобів, поводження з ними, надання першої медичної допомоги особам, які постраждали при їх застосуванні, матеріальної частини спецзасобів та складання заліків.
10.5.3. Гумових кийків, наручників і балончиків з аерозолями сльозоточивої й дратівної дії – після складання працівниками заліків зі знання правил їх зберігання, носіння, застосування та надання першої медичної допомоги особам, які постраждали при їх застосуванні.
10.5.4. Спеціальних засобів – після вивчення працівником їх тактико-технічних даних, правил зберігання, носіння й використання.
10.6. Перевірка знань вимог Інструкції та інших нормативних актів, матеріальної частини зброї й спеціальних засобів, контроль за виконанням курсу стрільб, прийняття заліків, а також обстеження умов для зберігання озброєння та спецзасобів за місцем проживання працівників проводиться комісією, що призначається наказами керівників, зазначених у підпункті 10.1 Інструкції. 
До складу комісії, як правило, включаються керівники служб, працівники підрозділів по роботі з персоналом, служби озброєння, дозвільної системи.
10.7. Забороняється видача табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів для постійного зберігання й носіння працівникам, які не мають належних умов для їх зберігання за місцем проживання. 
Належні умови передбачають наявність за місцем постійного проживання працівника прикріпленого до стіни або підлоги металевого ящика з внутрішнім замком, який виключав би можливість доступу до озброєння й спецзасобів інших осіб.
Відмова у видачі працівникові табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів оформляється рішенням комісії та відповідною резолюцією начальника на рапорті працівника з обов’язковим зазначенням мотивів відмови.
10.8. Постійне зберігання й носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівникам дозволяється (на підставі рапорту з відміткою голови комісії про складання відповідних заліків та акта обстеження) керівниками, зазначеними в підпункті 10.1 Інструкції. Такі дозволи обов’язково затверджуються наказами.
10.9. Рапорти з дозволом на видачу табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спецзасобів передаються відповідальному за озброєння. Акти обстеження разом з першим примірником наказу про закріплення озброєння й спецзасобів на постійне зберігання та носіння, витяги з наказів про закріплення табельної зброї й боєприпасів та акти перевірки зброї зберігаються в наглядовій справі по контролю за виконанням вимог Інструкції. 
10.10. Видача зброї й боєприпасів на постійне зберігання й носіння здійснюється оперативними черговими на підставі затвердженої керівником підрозділу виписки з наказу про постійне носіння озброєння в обмін на картку-замісник і засвідчується підписом працівника, який отримав озброєння, у розділі “А” першої частини книги форми № 5.
Разом зі зброєю видається лист контролю (додаток 10), який повертається до чергової частини під час перереєстрації зброї.
10.11. Спеціальні засоби на постійне носіння видаються відповідальним за озброєння на підставі рапорту працівника з дозволом керівника підрозділу на їх видачу. Одночасно зі спеціальними засобами працівнику видається спорядження для їх відкритого чи прихованого носіння, а також приладдя для догляду за матеріальною частиною. За отримані спецзасоби, спорядження й приладдя працівник розписується в другій частині книги обліку й закріплення озброєння (форма № 3) або в картці обліку (форма № 9).
10.12. Працівник, який отримав табельну вогнепальну зброю, боєприпаси та спеціальні засоби для постійного зберігання й носіння, зобов’язаний забезпечити їх збереження та постійно підтримувати в технічно справному стані.
Під час перебування працівника на службі видана йому табельна вогнепальна зброя та боєприпаси повинні знаходитися при ньому або в службовому сейфі, який виключав би можливість доступу до озброєння інших осіб.
10.13. При необхідності виїзду працівника у відрядження з табельною вогнепальною зброєю, що закріплена за ним на постійне зберігання й носіння, про це робиться відмітка в посвідченні про відрядження, яка завіряється підписом керівника підрозділу й печаткою.
10.14. У разі зміни місця або умов проживання працівник органів внутрішніх справ зобов’язаний негайно доповісти про це рапортом керівникові, який має право дати дозвіл на постійне зберігання й носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів.
10.15. У разі переміщення по службі в інший підрозділ, звільненні зі служби або коли минула потреба в постійному носінні озброєння й спецзасобів працівники зобов’язані здати табельну вогнепальну зброю й боєприпаси до чергової частини, а спеціальні засоби – відповідальному за озброєння, про що робляться відповідні відмітки в першій частині книги форми № 5, другій частині книги форми № 3 або картці форми № 9.
10.16. При направленні працівника на стаціонарне лікування, навчання, виїзді його за межі України, перебуванні у відпустці, а також при тимчасовій відсутності потреби у вогнепальній зброї, боєприпасах і спеціальних засобах, що були видані для постійного зберігання й носіння, зброя й патрони до неї підлягають обов’язковій здачі на цей час на зберігання до чергової частини, а спеціальні засоби – відповідальному за озброєння.
11. Вилучення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів
11.1. Вилучення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів проводиться за вказівкою особи, яка дозволила їх видачу, прямим начальником (командиром) у випадках:
- неправомірного їх застосування;
- недотримання правил безпеки при поводженні з озброєнням і спецзасобами та порушення вимог нормативних актів щодо їх носіння й зберігання;
- проведення службового розслідування за фактом правопорушення;
- усунення з посади;
- звільнення з органів внутрішніх справ;
- знаходження на тривалому стаціонарному лікуванні (у випадку, коли працівник не мав змоги здати їх самостійно);
- смерті.
Вилучення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів дозволяється також працівникам внутрішньої безпеки та посадовим особам інших служб (у випадках отримання ними відповідних повноважень), які під час проведення службових розслідувань або профілактичних заходів виявили з боку працівника грубі порушення нормативних актів, що регламентують порядок використання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, а також у разі вчинення працівником діяння, що містить ознаки складу злочину.
Вилучена табельна вогнепальна зброя й боєприпаси здаються до чергової частини, а спеціальні засоби – відповідальному за озброєння.
11.2. У випадку застосування, псування або втрати табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів особа, яка має право дати дозвіл на їх отримання, призначає проведення в строк до 10 діб службового розслідування. За результатами розслідування встановлюється винність чи невинність працівника і приймається рішення про притягнення винного до відповідальності (кримінальної, дисциплінарної, матеріальної) згідно з чинним законодавством.
Списання цих боєприпасів та їх поповнення проводиться в установленому порядку за письмовим розпорядженням керівника, який може дати дозвіл на їх отримання.
11.3. У випадку скоєння працівниками, які знаходяться у службових відрядженнях, злочину або іншого правопорушення, а також у випадках їх хвороби табельна вогнепальна зброя, боєприпаси й спецзасоби вилучаються в них керівником бригади (старшим групи), начальником територіального або лінійного органу внутрішніх справ, до якого відряджений працівник. Вилучення озброєння й спецзасобів оформляється актом з подальшим повідомленням керівника підрозділу, у якому вони отримані. Вилучені предмети здаються для тимчасового зберігання до чергової частини органу внутрішніх справ за місцем вилучення.
12. Контроль за наявністю й дотриманням порядку зберігання та обліку озброєння й спеціальних засобів
12.1. Наявність, організацію зберігання та обліку озброєння в підрозділах мають право перевіряти:
12.1.1. Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники.
12.1.2. Начальник ГУМВС, УМВС, міського управління та його заступники (у підпорядкованих підрозділах).
12.1.3. Керівник підрозділу або особа, яка його заміщає (зобов’язаний перевіряти не менше одного разу на місяць).
12.1.4. Керівництво Головного штабу МВС України, штабу ГУМВС, УМВС, підрозділу.
12.1.5. Начальник чергової частини МВС, ГУМВС, УМВС, підрозділу та їх заступники.
12.1.6. Працівники служби озброєння МВС, ГУМВС, УМВС (не менше одного разу на рік).
12.1.7. Працівники Головного штабу МВС, штабів ГУМВС, УМВС, міських управлінь.
12.1.8. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки.
12.1.9. Працівники дозвільної системи МВС, ГУМВС, УМВС, міських управлінь (лише добровільно здану, вилучену, знайдену зброю й боєприпаси до неї та спеціальні засоби).
12.2. Особи, перелічені в підпунктах 12.1.1 – 12.1.5 Інструкції здійснюють перевірки при пред’явленні службового посвідчення. 
Інші працівники разом з посвідченням зобов’язані пред’явити спеціальний дозвіл на право перевірки озброєння встановленого зразка (додаток 11) за підписом Міністра, його першого заступника або заступника – начальника Головного штабу МВС.
У ГУМВС, УМВС, міських та лінійних управліннях право підпису дозволу мають начальники, їх перші заступники та заступники – начальники штабів.
Дозвіл скріплюється гербовою печаткою. 
12.3. Контроль за порядком приймання, зберігання, обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї в органах внутрішніх справ, здавання їх на склади управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, зберігання на складі, знищення чи реалізації здійснюється:
- начальниками міськрайлінорганів органів внутрішніх справ у підпорядкованих підрозділах – не рідше одного разу на місяць, про що робиться запис у Книзі обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної (холодної) зброї й боєприпасів, що надійшла в орган внутрішніх справ (додаток № 5 до Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 31.05.1993 № 314);
- членами постійно діючої комісії МВС, ГУМВС, УМВС – не менше одного разу на рік у кожному підрозділі і на складі управлінь, відділів, секторів тилового забезпечення;
- працівниками служби озброєння, дозвільної системи за вказівками  керівництва МВС, ГУМВС, УМВС, – не рідше одного разу на рік у кожному з міськрайлінорганів внутрішніх справ;
- працівниками центрального апарату МВС України – під час інспекторських, контрольних перевірок ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, а також перевірок, пов’язаних з надзвичайними подіями, що сталися при зберіганні, знищенні чи реалізації зазначеної вище зброї й боєприпасів;
- згідно з планами роботи МВС, ГУМВС, УМВС – один раз на два роки документальна ревізія додержання правил обліку, приймання, знищення та передачі вилученої і добровільно зданої, знайденої зброї й боєприпасів.
12.4. Результати перевірки наявності, організації зберігання, обліку та технічного стану озброєння, а також недоліки в збереженні озброєння, боєприпасів і спецзасобів, що виявлені під час перевірки, записуються в Книгу огляду якісного й технічного стану озброєння (форма № 30) із зазначенням заходів щодо їх усунення.
12.5. Інвентаризація озброєння й спецзасобів у підрозділах проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок інвентаризації матеріальних цінностей в органах і підрозділах внутрішніх справ та військових частинах внутрішніх військ МВС, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, затвердженої наказом МВС від 31.05.1999 № 428 (зі змінами, унесеними наказом МВС від 24.11.1999 № 915).
12.6. Контроль за наявністю в працівників табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, які закріплені на постійне носіння, здійснюється:
12.6.1. Безпосереднім начальником – щотижня під час перебування працівника на службі, про що робиться відповідна відмітка в листі контролю.
12.6.2. Оперативним черговим – щомісяця в спеціально визначені дні під час проведення перереєстрації зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, про що робиться відмітка в книзі форми № 5.
12.6.3. Керівниками структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальниками ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, міськрайлінорганів внутрішніх справ, командирами стройових підрозділів – один раз на місяць, про що робиться відмітка в книзі огляду якісного й технічного стану озброєння форми № 30.
12.6.4. Працівниками апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міських управлінь – за відповідними планами-завданнями при виїздах у підпорядковані підрозділи.
12.6.5. Працівниками підрозділів внутрішньої безпеки МВС України – за пред’явленням службового посвідчення та письмового припису, підписаного начальником відповідного підрозділу внутрішньої безпеки.
12.7. Контроль за порядком зберігання та наявністю зброї й боєприпасів, які долучені до кримінальних справ як речові докази, покладається на керівників слідчого підрозділу або дізнання.
12.8. Перевірка зброї й боєприпасів, які долучені до кримінальних справ як речові докази, дозволяється лише категорії осіб, указаних у пункті 12, тільки з дозволу слідчого або працівника органу дізнання, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа. 
12.9. Перевірка озброєння інших підрозділів, яке знаходиться на тимчасовому зберіганні, проводиться на загальних підставах з дозволу керівника підрозділу, у якому вона зберігається.
 
Заступник начальника 
Головного штабу МВС 
підполковник міліції                                М.В. Андруньків
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308