Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 1526 від 26.12.2014 Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2014  № 1526

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2015 р.
за № 271/26716


Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4, підпунктів 1, 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення захисту прав осіб, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти;

2) Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
26.12.2014  № 1526

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2015 р.
за № 271/26716


ПОЛОЖЕННЯ
про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та порядок організації діяльності регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

2. Регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі - регламентна комісія) - колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), що створюється при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

3. Регламентна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. Основні завдання регламентної комісії:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд регламентної комісії, у межах питань, зазначених у цьому пункті;

2) дотримання вимог регламентів роботи тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів), вирішення штатних або нестандартних (позаштатних) ситуацій, пов’язаних із їхньою діяльністю;

3) розгляд апеляційних заяв щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) розгляд і вирішення питань щодо створення особливих (специфічних) умов, необхідних для проходження зовнішнього оцінювання особами з особливими освітніми потребами;

5) розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

6) розгляд і з’ясування достовірності обставин і фактів, що дає можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного предмета;

7) розгляд документів пунктів проведення зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень учасниками процедур зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

8) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб.

5. Регламентна комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від працівників регіонального центру оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки документи, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на регламентну комісію завдань;

запрошувати на засідання регламентної комісії заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;

здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я тощо.

6. До складу регламентної комісії (не менш як п'ять осіб) входять представники регіонального центру оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, закладів охорони здоров'я та інші особи (за згодою).

Очолює роботу регламентної комісії голова.

7. Склад регламентної комісії затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначається секретар комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішення.

8. Організацію роботи регламентної комісії забезпечує її голова.

9. Документами регламентної комісії, що зберігаються протягом п'яти років після завершення встановленого строку розгляду апеляційних заяв, є:

1) протоколи засідань комісії;

2) апеляційні заяви;

3) документи та матеріали, що необхідні для здійснення розгляду апеляційних заяв, та інші документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення регламентної комісії.

10. Рішення регламентної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор
департаменту вищої освіти


Ю.М. Коровайченко

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
26.12.2014  № 1526


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 березня 2015 р. 
за № 272/26717

ПОЛОЖЕННЯ 
про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на:

1) апеляційну комісію;

2) фахові предметні групи та технічні групи;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

5) осіб, які реєструються для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - зовнішнє оцінювання), та учасників зовнішнього оцінювання, які подали апеляційну заяву (далі - заявники).

3. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які брали (беруть) участь у зовнішньому оцінюванні, а також реєструються для участі в ньому.

4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти, предметних фахових комісій, комісій з визначення результатів зовнішнього оцінювання при Українському центрі оцінювання якості освіти.

5. Основними завданнями апеляційної комісії є: захист прав осіб, які проходили зовнішнє оцінювання, щодо об’єктивності оцінювання сертифікаційних робіт; розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, у тому числі із залученням фахових предметних груп; розгляд заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо оскарження рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, прийнятих щодо них; підготовка та надання об’єктивних висновків щодо порушених в апеляційних заявах питань.

6. Апеляційна комісія має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів перевірки, пунктів обробки інформацію та документи (протоколи засідання регламентних комісій, копії або оригінали сертифікаційних робіт, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення зовнішнього оцінювання, письмові пояснення тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати предметні фахові комісії в разі виникнення нестандартних (позаштатних) ситуацій, пов'язаних зі змістом завдань сертифікаційних робіт і їх оцінюванням;

3) запрошувати на засідання апеляційної комісії фахівців (за їх згодою) для надання консультації щодо результатів виконання заявниками сертифікаційних робіт та об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання завдань із розгорнутою відповіддю;

4) залучати фахові предметні групи для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами завдань із розгорнутою відповіддю;

5) залучати технічні групи для визначення результатів технічної обробки сертифікаційних робіт;

6) запрошувати на засідання апеляційної комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

7. До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки України, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою).

8. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

9. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначається відповідальний секретар комісії (один або декілька), який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.

10. При апеляційній комісії можуть створюватися:

1) фахові предметні групи у складі не менше трьох осіб із числа педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють повторне оцінювання завдань сертифікаційних робіт;

2) технічні групи у складі не менше двох осіб із числа працівників регіональних центрів, які перевіряють якість технічної обробки сертифікаційних робіт шляхом зіставлення результатів автоматизованої обробки сертифікаційних робіт із фактичними даними, зазначеними в них.

11. Персональний склад фахових предметних груп та технічних груп затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти за поданням регіональних центрів до початку розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

12. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний розгляд апеляційних заяв, дотримання встановленого законодавством порядку оформлення документів та їх передання до Українського центру оцінювання якості освіти забезпечує голова апеляційної комісії.

13. Документами апеляційної комісії, що зберігаються протягом п'яти років, є:

апеляційні заяви;

протоколи засідань апеляційної комісії;

матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв.

14. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів апеляційної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом.

15. Залучення фахівців до роботи у фахових предметних групах при апеляційній комісії здійснюється відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту».

16. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду.

Директор 
департаменту вищої освіти


Ю.М. Коровайченко

 Інші НПА

Розпорядження КМУ №242 від 25.03.2015 Про звільнення Стоєцького В.Ф. з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №243 від 25.03.2015 Про призначення Шкіряка З.Н. виконуючим обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №244 від 25.03.2015 Про звільнення Кривопішина О.М. з посади начальника державного територіально-галузевого об’єднання Південно-Західна залізниця Постанова КМУ №129 від 25.03.2015 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року Постанова КМУ №130 від 25.03.2015 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930 Постанова КМУ №131 від 25.03.2015 Про внесення зміни до пункту 2 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями Розпорядження КМУ №220 від 18.03.2015 Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2015 рік Розпорядження КМУ №240 від 18.03.2015 Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади Наказ Мінінфраструктури №80 від 27.02.2015 Про призупинення дії деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства інфраструктури України Наказ Мінінфраструктури №662 від 04.09.2013 Про затвердження Переліку районів обов’язкового лоцманського проведення та категорій суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення