Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 237/803/151/5 від 05.12.2003 Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

 
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
05.12.2003 N 237/803/151/5
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1151/8472

 
Про затвердження Правил проставлення апостиля
на офіційних документах, призначених
для використання на території інших держав
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства закордонних справ N 41/101/250/5 від 13.08.2014 }
 
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 61 "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав (додаються).
 
2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. Після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України:
Міністерству закордонних справ України довести цей наказ до відома закордонних дипломатичних установ України та представництв Міністерства закордонних справ на території України;
Міністерству освіти і науки України довести цей наказ до відома Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорів (директорів) вищих навчальних закладів;
Міністерству юстиції України довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.
 
4. Міністерству закордонних справ України інформувати Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України про зміни щодо статусу Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів .
 
5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції України вжити необхідних заходів для виконання положень цих Правил.
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра освіти і науки України, заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
Міністр закордонних
справ України К.І.Грищенко
Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень
Міністр юстиції України О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства юстиції України
05.12.2003 N 237/803/151/5
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1151/8472

 
ПРАВИЛА
проставлення апостиля на офіційних документах,
призначених для використання на території
інших держав

 
1. Ці Правила регулюють порядок проставлення спеціального штампа "Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до ст. 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі - Конвенція), засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
 
2. Апостиль проставляється:
на документах, які виходять від органів судової влади України;
на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
на адміністративних документах;
на документах про освіту та вчені звання;
на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
 
3. Ці Правила не поширюються:
на документи, видані закордонними дипломатичними установами України;
на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
Апостиль не проставляється на: { Абзац четвертий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи; { Абзац пункту 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування. { Абзац пункту 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
Документи, наведені в абзаці п’ятому цього пункту, можуть бути прийняті для проставлення апостиля у вигляді копій (фотокопій), засвідчених у нотаріальному порядку. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
 
4. Оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля.
Апостиль може бути проставлено на копіях (фотокопіях) або копіях (фотокопіях) з перекладом цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території України. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
 
5. Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або будь-якого пред'явника документа.
 
6. Для проставлення апостиля необхідно подати:
оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку; { Абзац третій пункту 6 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 41/101/250/5 від 13.08.2014 }
заяву від особи, яка подає такі документи. { Пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
Оплата послуги з проставлення апостиля здійснюється шляхом перерахування коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування (у разі наявності). { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства закордонних справ N 41/101/250/5 від 13.08.2014 }
 
7. Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються відповідними компетентними органами, визначеними в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 61 "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" (далі - компетентні органи).
Компетентні органи з'ясовують:
чи підлягають подані документи проставленню апостиля;
справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.
 
8. Посадові особи компетентних органів повинні мати зразки підписів посадових осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також зразки відбитків печаток та/або штампів, які проставляються або можуть бути проставлені на відповідних документах.
 
9. Посадові особи компетентних органів звіряють підпис особи, яка підписала документ, а також проставлену на документі печатку та/або штамп з наявними в них зразками підписів, відбитків печаток та/або штампів.
У разі відсутності в компетентного органу зразка відповідного підпису, відбитка печатки та/або штампа апостиль може бути проставлений тільки після отримання такого зразка.
 
10. У проставленні апостиля на документі відмовляється, якщо:
документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;
текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв'язку;
у документі є незастережені виправлення або дописки;
до повноважень компетентного органу не входить проставлення апостиля на цьому документі;
компетентному органу не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів.
 
11. Термін розгляду документів для проставлення апостиля - до 5 робочих днів.
У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень термін розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ N 341/934/1335/5 від 13.08.2014 }
 
12. Апостиль установлюється у формі штампа розміром 10 х 10 см, у межах якого розміщено текст відповідно до зразка (додаток).
 
13. Апостиль проставляється у формі відбитка штампа. Розмноження та копіювання (фотокопіювання) апостиля не дозволяється.
 
14. Апостиль проставляється безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному боці чи на окремому аркуші.
У разі проставлення апостиля на окремому від документа аркуші документ і аркуш з апостилем скріплюються шляхом прошивання ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх роз'єднання без пошкодження аркуша, та засвідчуються підписом і печаткою посадової особи компетентного органу. Кількість скріплених аркушів підтверджується підписом посадової особи, яка проставляє апостиль.
Листок з апостилем повинен бути скріплений з документом указаним вище способом також у тому разі, коли документи мають тверду обкладинку (наприклад, документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломи тощо). На аркуші з апостилем проставляється печатка компетентного органу так, щоб одна її частина була на аркуші з апостилем, а інша - на останній сторінці документа. { Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згдіно з Наказом Міністерства закордонних справ N 41/101/250/5 від 05.02.2014 }
 
15. Усі пункти апостиля заповнюються українською мовою.
 
16. Виправлення або зміна тексту апостиля не допускається.
 
17. У разі якщо документ підписали кілька осіб, у пунктах 2 і 3 апостиля вказуються прізвище і посада особи, яка вища з них за посадою.
 
18. Якщо в документі не передбачені підпис конкретної особи та її прізвище, а документ видано органом влади, установою, організацією тощо, у пункті 2 апостиля зазначається: "підпис не передбачений", а в пунктах 3 і 4 записується офіційна назва установи, яка видала документ. У реєстраційному журналі зазначається інформація про цю установу.
 
19. Проставлення апостиля реєструється в окремому журналі, де зазначаються:
порядковий номер, який відповідає пункту 8 штампа апостиля;
дата і ким проставлений апостиль (пункт 6 і 7);
прізвище особи, яка підписала поданий документ, та якість, в якій вона виступала, а стосовно документів, які не підписані, - назву органу, що проставив печатку або штамп (пункт 2 і 3).
Журнал реєстрації проставлення апостиля повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та підписаний керівником відповідного підрозділу органу, що проставляє апостиль. На останній сторінці журналу зазначається: "У цьому журналі пронумеровано та прошнуровано ______ аркушів".
 
20. Реєстраційні журнали щодо надання послуги з проставлення апостиля зберігаються 25 років, документи про оплату цієї послуги - 3 роки.
{ Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 41/101/250/5 від 05.02.2014 }
 
21. На запит будь-якої заінтересованої особи посадова особа компетентного органу, що проставив апостиль, зобов'язана перевірити, чи відповідають зроблені в ньому записи відомостям, унесеним до реєстраційного журналу.
 
22. Посадові особи, які проставляють апостиль, несуть персональну відповідальність за неправильне проставлення апостиля або інше порушення цих Правил.
 
Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства закордонних
справ України В.О.Наливайченко
Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
Міністерства освіти і науки
України О.С.Сухолиткий
Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян та нотаріату
Міністерства юстиції України Л.М.Павлова

Додаток
до Правил проставлення
апостиля на офіційних
документах, призначених
для використання
на території інших держав

 
----------------------------------------------------------- | Apostille | | Апостиль | | (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | | Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року) | | | | 1. Україна ____________________________________________ | | | | Цей офіційний документ | | 2. підписаний _________________________________________ | | 3. у якості ___________________________________________ | | _______________________________________________________ | | 4. містить проставлену печатку / штамп ________________ | | | | Підтверджено | | | | 5. в _______________________ 6. дата __________________ | | 7. ким ________________________________________________ | | _______________________________________________________ | | 8. N ______________________ | | 9. Печатка / штамп 10. Підпис | | ___________________________ __________________________ | | | -----------------------------------------------------------


Інші НПА

Наказ Мін'юст №1418/5 від 25.09.2012 Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації Наказ МОН №243 від 05.03.2015 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 Наказ МОН №269 від 10.03.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Наказ МОН №68 від 30.01.2015 Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки Наказ МОН №66 від 30.01.2015 Про затвердження Положення про учнівські лісництва Наказ МОН №233 від 04.03.2015 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 Наказ МОН №299-a від 16.03.2015 ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти Наказ МОН №299-b від 16.03.2015 ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти Наказ МОН №299 від 16.03.2015 Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання Наказ МОН №300 від 16.03.2015 Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання