Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінекономрозвитку № 1106-d від 15.09.2014 Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ ______ від ____________

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):


___________________
   (цифрами)


___________________.
   (цифрами)


7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:


_________________________________________________________.
   (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)


Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення

Л. Дудник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1259/26036


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

5. Щодо пункту 3 звіту.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (у разі наявності) або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 3.2, 3.4 і 3.5 зазначаються дати оприлюднення і номери інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 3.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

6. Щодо пункту 4 звіту.

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником.

8. Щодо пункту 6 звіту.

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) з урахуванням податку на додану вартість (далі - ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: "(без ПДВ)".

9. Щодо пункту 7 звіту.

У підпункті 7.1 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.3 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 8 звіту.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: "(без ПДВ)".

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 9 звіту.

Зазначаються дата та підстава для прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі (якщо таке мало місце).

12. Щодо пункту 10 звіту.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 16 Закону.

13. Щодо пункту 11 звіту.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

14. Щодо пункту 12 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Л. ДудникІнші НПА

Наказ Мінекономрозвитку №1106-e від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-f від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації Наказ Мінекономрозвитку №1106-g від 15.09.2014 Повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-h від 15.09.2014 Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися Наказ Мінекономрозвитку №1106-i від 15.09.2014 Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-j від 15.09.2014 Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-k від 15.09.2014 Повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації Наказ Мінекономрозвитку №1106-l від 15.09.2014 Оголошення про результати проведення торгів Наказ Мінекономрозвитку №1106-m від 15.09.2014 Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-n від 15.09.2014 Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі