Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 811 від 18.11.2014 Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об\'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об\'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2014  № 811

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1525/26302

Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Відповідно до частин першої та другої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності;

Порядок взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності.

2. Департаменту майнових відносин та реформування власності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю.Є.

Міністр

Ю. Продан


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
18.11.2014  № 811

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1525/26302

ПОРЯДОК
повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Міністерством енергетики та вугільної промисловості України повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності», «Про концесії».

3. Для проведення повідомної реєстрації укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - договір), концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає до Міненерговугілля України такі документи:

1) заяву на проведення повідомної реєстрації укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, у довільній формі;

2) копію договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, засвідчену посадовою особою підприємства концесіонера;

3) інформацію про концесіонера, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Усі документи мають бути викладені державною мовою.

5. Документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються до служби документообігу Міненерговугілля України, де реєструються і передаються до Департаменту майнових відносин та реформування власності Міненерговугілля України (далі - Департамент) для проведення повідомної реєстрації.

6. Департамент протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, реєструє договір у журналі повідомної реєстрації договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - Журнал повідомної реєстрації договорів), за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Журнал повідомної реєстрації договорів зберігається в Департаменті.

7. Не пізніше наступного дня після реєстрації договору в Журналі повідомної реєстрації договорів Департаментом оформлюється у двох примірниках напис про повідомну реєстрацію укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, за формою, встановленою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - напис про повідомну реєстрацію договору), який є письмовим підтвердженням реєстрації договору.

8. Напис про повідомну реєстрацію договору у двох примірниках подається Департаментом на розгляд Міністру енергетики та вугільної промисловості України, підпис якого скріплюється гербовою печаткою Міненерговугілля України. Один примірник оформленого належним чином напису про повідомну реєстрацію договору разом із супровідним листом за підписом першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України або особи, на яку покладено виконання його обов’язків, протягом п'яти робочих днів з дня повідомної реєстрації надсилається концесіонеру, інший примірник зберігається в Департаменті. У цей самий строк завірена в установленому законодавством порядку копія напису про повідомну реєстрацію договору надсилається Фонду державного майна України.

9. Департамент протягом десяти робочих днів з дня припинення або розірвання договору вносить відповідний запис до Журналу повідомної реєстрації договорів.

Директор
Департаменту майнових
відносин та реформування
власності
І. Дроздов


 

 

Додаток 1
до Порядку повідомної реєстрації
укладених договорів концесії об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній
власності
(пункт 6)

ЖУРНАЛ
повідомної реєстрації договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

№ з/п

Дата надходження документа, вхідний номер

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Об'єкт, що передається в концесію

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Підпис відповідальної особи, що зареєструвала договір

Дата припинення (розірвання) договору

Примітки

концесієдавець

концесіонер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

 

Додаток 2
до Порядку повідомної реєстрації
укладених договорів концесії об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній
власності
(пункт 7)

НАПИС
про повідомну реєстрацію укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності

Додаток 2

до Порядку повідомної реєстрації
укладених договорів концесії об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній власності

(пункт 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИС

про повідомну реєстрацію укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності

 

Зареєстровано __________________________________________________________________

                                                 (найменування органу, що здійснив реєстрацію)

 

__________________________________________________________________,

                                                                        (назва договору)

 

укладений між _____________________________________________________

                                                                               (сторони, які уклали договір)

 

____________________________________________, _____________________

                                                                                                                       (дата укладення)

 

строком на __________________.

 

Реєстраційний номер ______________ від "___" ____________ 20__ р. __________________________________________________________________

 

 

Керівник органу, що

здійснив реєстрацію                              _________          __________________

                                                                                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 

           М.П.

 

 Інші НПА

Наказ Мінкультури №991 від 17.11.2014 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури Наказ Міноборони №782 від 03.11.2014 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України Наказ МФУ №1142 від 18.11.2014 Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Наказ МФУ №1013 від 07.10.2014 Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера Наказ Мін'юст №2079/5 від 09.12.2014 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану Наказ Мін'юст №2070/5 від 05.12.2014 Про внесення зміни до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Наказ Мін'юст №2046/5 від 03.12.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 Наказ Мін'юст №2025/5 від 02.12.2014 Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України Постанова Правління НБУ №795 від 04.12.2014 Про формат приміток до фінансової звітності банків України Наказ ДІЯРУ №143 від 02.10.2014 Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії