Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про аграрні розписки від 19.07.2017


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про аграрні розписки
Стаття 8. Моніторинг застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції

Кредитор за аграрною розпискою має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції, що є предметом застави за його аграрною розпискою. Моніторинг може здійснюватися протягом всього строку дії застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції, якщо інше не встановлено за домовленістю сторін аграрної розписки.

Здійснення моніторингу передбачає здійснення спостереження за майбутнім врожаєм, за дотриманням боржником за аграрною розпискою відповідних технологічних процесів з можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується майбутній врожай, що є предметом застави за аграрною розпискою, а також доступу до приміщень, де зберігається зібрана сільськогосподарська продукція, що є предметом застави за аграрною розпискою. Проникнення до приміщень допускається лише за присутності боржника за аграрною розпискою або одного з його близьких осіб, або законних представників.

Після збору врожаю моніторинг здійснюється шляхом спостереження за зібраною сільськогосподарською продукцією з можливістю доступу до місць її зберігання.

Безпосереднє втручання або перешкоджання господарській діяльності боржника забороняється, якщо інше не передбачено законом.

У разі виявлення під час моніторингу порушень боржником за аграрною розпискою технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, майбутній врожай якої є предметом застави за аграрною розпискою, які ставлять під загрозу отримання майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції у звичайному обсязі, кредитор за аграрною розпискою має право скласти акт про порушення технології виробництва та вимагати від боржника усунути таке порушення у визначений у такому акті строк. Якщо вимоги, викладені в акті про порушення технології виробництва, не будуть усунуті боржником за аграрною розпискою самостійно протягом вказаного в акті строку, кредитор за аграрною розпискою має право за аграрною розпискою з метою порятунку майбутнього врожаю боржника самостійно або із залученням третіх осіб доростити майбутній врожай з дотриманням відповідних технологічних процесів. Витрати кредитора за аграрною розпискою на таке дорощення відшкодовуються боржником за аграрною розпискою в порядку, передбаченому законом.

У разі незгоди з вимогами, викладеними в акті про порушення технології виробництва, боржник за аграрною розпискою має право звернутися до організації, спеціально уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, для вирішення таких спорів. Вказана організація зобов’язана розглянути спір та прийняти остаточне рішення у спорі, яке буде обов’язковим для сторін, протягом двох робочих днів з дня отримання скарги з доданим оскаржуваним актом кредитора за аграрною розпискою про порушення технології виробництва. До вирішення такого спору зазначеною спеціально уповноваженою організацією кредитор за аграрною розпискою не має права здійснювати дії із самостійного дорощення заставленого за аграрною розпискою майбутнього врожаю. За відсутності рішення вказаної вище організації протягом зазначеного строку скарга боржника вважається безпідставною та відхиленою. У разі незгоди сторін з рішенням зазначеної спеціально уповноваженої організації таке рішення може бути оскаржене до суду.


Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті