Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про архітектурну діяльність
Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

архітектурна діяльність - діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

об'єкти архітектурної діяльності - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування;

архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі; { Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

завдання на проектування - документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов; { Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 58-V від 01.08.2006, N 509-VI від 16.09.2008 }

погодження проекту - процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

експертиза - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих звітів; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 }

замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни об'єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 509-VI від 16.09.2008 }

інжинірингова діяльність у сфері будівництва - діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

архітектор , що має кваліфікаційний сертифікат, - фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності у сфері архітектурної діяльності, і який несе відповідальність за результати своєї роботи; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

технічний нагляд - здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни об'єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності - неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті