Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 17 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про архітектурну діяльність
Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
{ Частина третя статті 17 в редакції Законів N 5459-VI від 16.10.2012, N 320-VIII від 09.04.2015 }

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності. Саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, рішення про надання (делегування) таких повноважень в офіційному виданні, визначеному таким органом.
{ Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.
{ Частина шоста статті 17 в редакції Закону N 2020-VIII від 13.04.2017 }

Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); { Абзац другий частини сьомої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 }

засвідчені в установленому порядку копії документів:

про освіту;

про трудову діяльність та стаж;

про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.
{ Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.
{ Частина статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.
{ Частина статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;

непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації. { Частина статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.
{ Частина статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.
{ Частина статті 17 в редакції Закону N 5496-VI від 20.11.2012 }

Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.

Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури.
{ Частина статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 } { Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV від 19.01.2006, N 509-VI від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }


Стаття 1 ...16 16‑1 17 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті