Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Державну кримінально-виконавчу службу України
Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України

1. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби не можуть бути членами політичних партій.

2. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.

3. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цієї частини, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.

Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".
{ Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

4. Організація особами рядового і начальницького складу та працівниками кримінально-виконавчої служби страйків та участь у їх проведенні забороняються.


Стаття 1 ...14 14‑1 15 16 17 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті