Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності

1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі; { Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру; { Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції Закону N 3392-VI від 19.05.2011 }

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;

{ Абзац восьмий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2451-VI від 07.07.2010 }

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності; { Частину першу статті 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3392-VI від 19.05.2011 }

перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1252-VII від 13.05.2014 }

{ Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

3. Суб’єкт господарювання має право на одержання (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру та подання декларацій за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта. { Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац другий частини третьої статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Абзац третій частини третьої статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Частина статті 4 в редакції Закону N 1252-VII від 13.05.2014 }

{ Частину четверту статті 4 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

5. Суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. { Абзац другий частини п'ятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

Відмова у реєстрації декларації не допускається.
{ Частина статті 4 в редакції Закону N 1252-VII від 13.05.2014 } { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1759-VI від 15.12.2009, N 1869-VI від 11.02.2010, N 2451-VI від 07.07.2010, N 3204-VI від 07.04.2011, N 3993-VI від 03.11.2011 }


Стаття 1 2 3 4 4‑1 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті