Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про енергозбереження № 74/94-ВР від 01.07.1994


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про енергозбереження
Стаття 16. Стимулювання енергозбереження

Стимулювання енергозбереження здійснюється шляхом:

а) надання податкових пільг підприємствам - виробникам енергозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива; { Пункт "а" частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 }

б) надання податкових пільг підприємствам, які використовують устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, альтернативних видах палива; { Пункт "б" частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 }

в) пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.

Пріоритетному кредитуванню підлягають енергозберігаючі заходи, що вживаються згідно з рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, включаючи витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво високоефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів. { Абзац другий пункту "в" частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Придбання з ініціативи підприємств - споживачів паливно-енергетичних ресурсів енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, а також інвестиції у створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, у створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива, в будівництво енергозберігаючих об'єктів кредитуються на пільгових умовах за наявності відповідного експертного висновку органів управління енергозбереженням. Розмір зниження відсоткової ставки залежить від енергетичної ефективності впровадження енергозберігаючих заходів. Компенсація збитків кредитних установ від зменшення позикового відсотка проводиться за рахунок коштів фонду енергозбереження. { Абзац третій пункту "в" частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 }

Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Пункт "в" частини першої статті 16 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 }

г) встановлення підвищених норм амортизації енергозберігаючих основних фондів.

Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Абзац другий пункту "г" частини першої статті 16 в редакції Закону N 760-V від 16.03.2007 }

д) цільових державних та інших субсидій і безповоротного асигнування на виконання пошукових науково-дослідних робіт у сфері енергозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, на виробництво та освоєння нових видів енергозберігаючої техніки та технології.

Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Пункт "д" частини першої статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 }

Розміри податкових, кредитних та інших пільг встановлюються згідно з законодавством України.


Стаття 1 ...14‑1 15 16 17 18 ...29

Перейти до статті