Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про іпотечні облігації від 22.12.2005 № 3273-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про іпотечні облігації
Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

{ Назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011 }
  1. Державну реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дані щодо реєстрації випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011 }
  2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Умови розміщення іпотечних облігацій та вимоги до їх іпотечного покриття визначаються цим Законом і проспектом емісії. { Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011 }

Після розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії можуть вноситися лише за згодою їх власників або управителя.

4. Проспект емісії іпотечних облігацій, що пропонуються для відкритого продажу, підлягає опублікуванню у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій.

5. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов'язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

6. Іпотечні облігації існують виключно у бездокументарній формі. Глобальний сертифікат випуску іпотечних облігацій повинен містити їх найменування (звичайна чи структурована іпотечна облігація), посилання на те, що виконання зобов'язань емітента забезпечується іпотечним покриттям, а також інші реквізити, встановлені законодавством. { Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011 }
  7. Обіг іпотечних облігацій, облік та перехід прав власності на них здійснюються відповідно до вимог, встановлених законодавством.

8. У разі емісії звичайних іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає емітент. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає управитель. { Частина восьма статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.20

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті