Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про концесії
Стаття 12. Концесійні платежі

1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору. { Абзац перший частини першої статті 12 в редакції Закону N 817-VIII від 24.11.2015 }

У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, надані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день надання їх у концесію. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

Розмір концесійних платежів збільшується в разі надання концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління (експлуатацію) концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

У разі надання у концесію права на управління (експлуатацію) існуючих на день укладення договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

У разі надання концесії на об’єкт незавершеного будівництва концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об’єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об’єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004; в редакції Закону N 817-VIII від 24.11.2015 }

У разі надання концесії на створення (будівництво) нового об’єкта концесіонер відповідно до умов концесійного договору може бути тимчасово звільнений від сплати концесійних платежів за нові об’єкти, створені (побудовані) концесіонером на виконання умов концесійного договору за власний рахунок. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 817-VIII від 24.11.2015 }

2. Концесійні платежі зараховуються відповідно до Державного бюджету України або місцевого бюджету. Концесійні платежі у разі передачі новозбудованої автомобільної дороги загального користування державного значення у концесію зараховуються до Державного бюджету України.

3. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, у відсотках від вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, або як частка (у відсотках) чистого доходу від концесійної діяльності, отриманого концесіонером, або у вигляді передачі концесієдавцю у власність майна, що знаходиться у власності концесіонера та придбане ним відповідно до умов концесійного договору. Концесійним договором може передбачатися поєднання різних видів концесійних платежів. Методика розрахунку концесійних платежів визначається Кабінетом Міністрів України.
{ Частину третя статті 12 в редакції Закону N 817-VIII від 24.11.2015 }

4. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України. { Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }


Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті