Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 3 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про концесії
Стаття 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію

1. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до цього Закону.

2. У концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності (крім видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями):

водопостачання та водовідведення у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності", забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; { Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2404-VI від 01.07.2010, N 2624-VI від 21.10.2010; в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

надання послуг міським громадським транспортом;

збирання та утилізація сміття, оброблення відходів; { Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування, видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля), його переробка у порядку, визначеному Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"; { Абзац п'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3687-VI від 08.07.2011 }

будівництво (комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних з будівництвом нової автомобільної дороги) та експлуатація автомобільних доріг, об’єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;

будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; { Абзац сьомий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

машинобудування; { Абзац восьмий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

охорона здоров'я; { Абзац дев'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

{ Абзац десятий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону N 2599-IV від 31.05.2005 }

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж; { Абзац одинадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2599-IV від 31.05.2005 }

надання поштових послуг;

теплопостачання у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності", та розподіл і постачання природного газу; { Абзац тринадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2624-VI від 21.10.2010; в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

виробництво та (або) транспортування електроенергії;

громадське харчування;

будівництво жилих будинків;

надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

використання об’єктів соціально-культурного призначення; { Абзац вісімнадцятий частини другої статті 3 в редакції Законів N 2857-IV від 08.09.2005, N 817-VIII від 24.11.2015 }

створення комунальних служб паркування автомобілів;

надання ритуальних послуг;

будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії; ( Частину другу статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 209-IV від 24.10.2002 )

будівництво, реконструкція та експлуатація внутрішньо-господарських меліоративних систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури. { Частину другу статті 3 доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом N 1444-VI від 04.06.2009 }

3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку сфер господарської діяльності, для здійснення діяльності у яких об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.

4. Об'єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:

майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) у сферах діяльності, що визначені частинами другою і третьою цієї статті; { Абзац другий частини четвертої статті 3 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті;

спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті.

Концесія може надаватися на окремі види підприємницької діяльності у сферах господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

5. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що надається у концесію, треба розуміти майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, визначених частинами другою і третьою цієї статті.

Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що надається у концесію, не є об'єктами концесії.

Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.

Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.

У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.

У разі якщо всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.

Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який надано у концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії.
{ Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

6. У разі розташування об’єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об’єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону. У частині передачі концесіонеру права на будівництво об’єкта концесії концесійний договір набирає чинності з дня набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку концесіонеру для будівництва об’єкта концесії.
{ Частина статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004; в редакції Законів N 2880-VI від 23.12.2010, N 817-VIII від 24.11.2015 }

7. Об'єкти права державної чи комунальної власності, надані у концесію, не підлягають приватизації протягом дії концесійного договору без згоди концесіонера.
{ Частина сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4650-VI від 12.04.2012 }

8. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004 }


Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті