Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 41 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про місцеві державні адміністрації
Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів, підлягають погодженню з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
{ Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 }

Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
{ Частина четверта статті 41 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }

Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів. { Частина п'ята статті 41 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.
{ Частина шоста статті 41 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }

Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України "Про доступ до публічної інформації". { Частина статті 41 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
{ Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 }


Стаття 1 ...39 40 41 42 43 ...Заключні положення

Перейти до статті