Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про оренду державного та комунального майна
Стаття 19. Орендна плата

1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

{ Частина перша статті 19 в редакції Законів N від 23.12.97; N 685-XIV від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим , та органами місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

{ Частина друга статті 19 в редакції Закону N від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 685-XIV від 20.05.99, N 1905-IV від 29.06.2004; в редакції Закону N 3269-VI від 21.04.2011 }

3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

{ Частину четверту статті 19 виключено на підставі Закону N 3269-VI від 21.04.2011 }

5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва використовують отриману відповідно до законодавства частину орендної плати для виконання організаційних функцій орендодавця. { Частину п'яту доповнено абзацом першим згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004; щодо тимчасового зупинення дії абзацу першого частини п'ятої статті 19 див. Закон N 2285-IV від 23.12.2004 - редакція до 31.03.2005 р. }

Державні підприємства мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ними в оренду окремо індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових коштів.

Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ.
{ Частину п'яту статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 5063-VI від 05.07.2012 }

6. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.


Стаття 1 ...18 18‑1 19 20 21 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті