Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про провадження інвестиційної діяльності в АРК від 10.10.2013 № 639-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим
Стаття 5. Відбір та реєстрація інвестиційних проектів, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим

1. Реєстрація інвестиційних проектів здійснюється на добровільних засадах за поданням інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект.

 

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює:

 

1) відбір інвестиційних проектів для реалізації їх на території Автономної Республіки Крим;

 

2) за результатами відбору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на території Автономної Республіки Крим відповідно до цього Закону;

 

3) реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

 

4) створення сприятливих умов для інвесторів та реалізації інвестиційних проектів.

 

3. Інвестиційний проект реєструється за умови дотримання сукупності таких вимог:

 

1) проект реалізується на території Автономної Республіки Крим;

 

2) суб’єкт господарювання, що реалізує такий проект, зареєстрований на території Автономної Республіки Крим;

 

3) проект реалізується на основі новітніх енергозберігаючих або екологічно прийнятних технологій;

 

4) проект передбачає модернізацію діючого або створення нового виробництва;

 

5) проект спрямований на збереження та/або створення нових робочих місць;

 

6) проект передбачає збереження кількості заявлених робочих місць на рівні середньогалузевих показників протягом строку його реалізації.

 

4. Для реєстрації інвестиційного проекту суб’єктом інвестиційної діяльності подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим документи, визначені частиною другою статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

 

Строк розгляду поданих для реєстрації інвестиційного проекту документів не може перевищувати одного місяця з дня їх надходження.

 

5. Інвестиційний проект визнається зареєстрованим з моменту отримання суб’єктом господарювання, що реалізує такий проект, витягу з реєстру.

 

6. У разі реєстрації інвестиційного проекту орган, що здійснив реєстрацію інвестиційного проекту, обов’язково повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику.

 

7. Державна підтримка інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим здійснюється у порядку та на умовах, визначених законодавством.

 

8. Умови реалізації зареєстрованого інвестиційного проекту визначаються договором про умови реалізації інвестиційного проекту на території Автономної Республіки Крим, що укладається в порядку, затвердженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

 

Договір про умови реалізації інвестиційного проекту на території Автономної Республіки Крим може бути багатостороннім. У такому разі сторонами договору, крім суб’єктів господарювання, що реалізують інвестиційний проект, можуть бути відповідний місцевий орган виконавчої влади та/або орган місцевого самоврядування, у межах адміністративної території якого реалізується інвестиційний проект.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті