Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 11 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011; в редакції Законів N 5459-VI від 16.10.2012, N 2047-VIII від 18.05.2017 }

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац другий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення; { Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

затвердження порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. { Абзац сьомий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }
{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 }

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення; { Абзац третій частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.
{ Частина статті 11 в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 }

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень, визначених законами України.
{ Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
{ Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }


Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті