Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 13 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать: { Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }


затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації; { Абзац другий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }


затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення , участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм; { Абзац третій статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }


надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення; { Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII  від 18.05.2017 }

затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

прийняття рішень з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання та водовідведення; { Абзац дев'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення; { Абзац статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); { Абзац статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

{ Абзац статті 13 виключено на підставі Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень; { Абзац тринадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; { Абзац п'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;

погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 }

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. { Абзац дев'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }


Стаття 1 ...11 12 13 13‑1 14 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті