Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про попередження насильства в сім'ї від 15.11.2001 № 2789-III


Втратив чинність


Про попередження насильства в сім'ї
Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства в сім'ї, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім'ї

{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства в сім’ї:

розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми та організовує забезпечення кризових центрів такими методичними рекомендаціями;

надає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян, окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження насильства в сім’ї;

організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед громадськості про проблему насильства в сім’ї та заходи, які існують з попередження насильства в сім’ї.
{ Статтю 5 доповнено новою частиною першою згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім’ї: { Абзац перший частини другої статті 5 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

бере участь в розробленні та реалізує державну політику щодо попередження насильства в сім'ї;

координує діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім'ї; { Абзац статті 5 в редакції Закону N 599-VI від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5462-VI від 16.10.2012, N 901-VIII від 23.12.2015 }

визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї та організовує роботу з їх створення; { Абзац статті 5 в редакції Закону N 599-VI від 25.09.2008 }

здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

{ Абзац шостий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім'ї відповідно до законодавства;

організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні та кримінологічні дослідження насильства в сім'ї;

{ Абзац дев'ятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

{ Абзац десятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

{ Абзац одинадцятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

організовує проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім'ї; { Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI від 25.09.2008 }

звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насильства в сім'ї;

приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї і реальну загрозу його вчинення;

направляє жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті