Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про природні монополії
Стаття 15. Рішення комісій

1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.

Рішення комісії приймається більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова, інший член відповідної комісії має один голос. { Абзац другий частини першої статті 15 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

При прийнятті рішень має забезпечуватися додержання прав і законних інтересів громадян, підприємств і суспільства. { Абзац частини першої статті 15 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії. Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом. Проекти рішень комісій, які є нормативно-правовими актами, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації". { Абзац частини першої статті 15 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1170-VII від 27.03.2014 }

Рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів та інших рішень, передбачених законом), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". { Частину першу статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3610-VI від 07.07.2011, N 2019-VIII від 13.04.2017 }

Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними терміни.

Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

2. У разі незгоди з рішенням комісії суб'єкти природних монополій, суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити його у судовому порядку.

Оскарження рішень комісій у судовому порядку не зупиняє їх виконання.

Суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї частини, або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду справи в суді. ( Абзац третій частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )

Рішення комісій щодо накладання штрафів на суб'єктів природних монополій виконуються в порядку, передбаченому статтею 17 цього Закону.


Стаття 1 ...13 14 15 15‑1 16 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті