Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про протимінну діяльність від 06.12.2018 № 2642-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про протимінну діяльність в Україні
Стаття 24. Правовий статус комісії з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації

1. Комісія з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації (далі - комісія з питань акредитації та моніторингу) є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності.

2. Основними повноваженнями комісії з питань акредитації та моніторингу є:

1) розгляд заяв про акредитацію оператора протимінної діяльності;

2) здійснення акредитації суб’єктів господарювання та неприбуткових підприємств, установ та організацій;

3) прийняття за результатами акредитації рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;

4) видача свідоцтва, дубліката свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;

5) моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації;

6) реалізація інших повноважень, що належать до компетенції комісії.

3. Основними принципами діяльності комісії з питань акредитації та моніторингу є: законність, професіоналізм, неупередженість, прозорість та відкритість діяльності, ефективність, колегіальність, обґрунтованість прийняття рішень.

4. Склад комісії з питань акредитації та моніторингу затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.

До складу комісії з питань акредитації та моніторингу входять:

1) голова комісії - керівник національного органу з питань протимінної діяльності;

2) перший заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;

3) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

4) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;

5) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;

6) члени комісії - по одному представнику від:

центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:

а) у сфері зовнішніх зносин;

б) у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

в) з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;

г) з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;

ґ) у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту;

д) з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України (за згодою);

Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);

національного органу України з акредитації (за згодою).

Для участі у засіданні комісії з питань акредитації та моніторингу за рішенням комісії можуть бути запрошені інші особи.

5. Засідання комісії з питань акредитації та моніторингу проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії з питань акредитації та моніторингу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, за умови участі в роботі комісії більше половини від її загального складу.

6. Положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації та порядок її створення затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті