Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про Службу безпеки України вiд 25.03.1992 № 2229-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Службу безпеки України
Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України

Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана:

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України; { Пункт 1 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3111-III від 07.03.2002 } 

{ Пункт 1-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 3200-IV від 15.12.2005 } 

2) здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

3) виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушень;

4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України;

5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства;

7) брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України; 

{ Пункт 7-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-2 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-3 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-4 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-5 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-6 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-7 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-8 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-9 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-10 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-11 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-12 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-13 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-14 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-15 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-16 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-17 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-18 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII від 23.02.2014 } 

8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;

9) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб; 

10) сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону України;

11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;

12) подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам Національної поліції, іншим правоохоронним органам у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень;

13) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил, приймати рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну;

{ Пункт 14 частини першої статті 24 виключено на підставі Закону N 3475-IV від 23.02.2006 } 

15) проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України;

16) виконувати за дорученням Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави;

17) брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт;

18) забезпечувати внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримання таких відомостей в актуальному стані у межах, визначених законодавством;

19) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.


Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті