Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про НСТУ від 17.04.2014 № 1227-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Суспільне телебачення і радіомовлення України
Стаття 8. Склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ

1. До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:

 

1) у сфері освіти та науки;

 

2) у сфері забезпечення прав національних меншин;

 

3) у сфері фізичного виховання та спорту;

 

4) у сфері журналістики;

 

5) у правозахисній сфері;

 

6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;

 

7) у творчій сфері;

 

8) у сфері місцевого самоврядування;

 

9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

 

Якщо кількість членів Наглядової ради НСТУ, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ, на якій додатково обирає членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.

 

2. Делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ мають право громадські об’єднання та асоціації, які діють не менше трьох років у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

 

3. Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Громадське об’єднання та асоціація, що відповідає вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.

 

4. Члени Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій обираються шляхом рейтингового голосування на відповідних конференціях громадських об’єднань та асоціацій, окремо за кожним видом діяльності, які проводяться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Порядок проведення відповідної конференції громадських об’єднань та асоціацій та обрання членів Наглядової ради НСТУ визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне громадське об’єднання та асоціація, що беруть участь у відповідній конференції, має право одного голосу.

 

5. Депутатські фракції і групи обирають членів Наглядової ради НСТУ.

 

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської фракції чи групи, така депутатська фракція чи група ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ.

 

У разі якщо депутатська фракція чи група, що обрала члена НСТУ, який достроково припинив повноваження, розформована, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, ухвалює ad hoc рішення щодо порядку обрання члена Наглядової ради НСТУ.

 

Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

 

6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.

 

7. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

 

8. Кандидатури членів Наглядової ради НСТУ відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 9 цього Закону.


Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті