Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про НСТУ від 17.04.2014 № 1227-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Суспільне телебачення і радіомовлення України
Стаття 7. Наглядова рада НСТУ

1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом НСТУ.

 

2. Наглядова рада НСТУ:

 

1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;

 

1-1) призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ;

 

2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

 

3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

 

4) затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, інші внутрішні документи відповідно до Статуту НСТУ та вносить зміни до них;

 

5) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;

 

6) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

 

7) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

 

8) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

 

8-1) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

 

9) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

 

3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті