Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про НСТУ від 17.04.2014 № 1227-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Суспільне телебачення і радіомовлення України
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

1-1. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284; 2002 р., № 16, ст. 114; 2014 р., № 2-3, ст. 41).

 

2-1. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

 

НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

 

Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а в разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.

 

Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.

 

Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.

 

Оприлюднення Кабінетом Міністрів України рішення про утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

 

Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, крім майна, яке відповідно до законодавства не може бути включено до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.

 

Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону, не застосовуються положення законодавства щодо:

 

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

 

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

 

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

 

Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо НСТУ не застосовуються.

 

Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.

 

Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії НСТУ на мовлення у верхньому діапазоні ультракоротких хвиль, призначених для радіомовлення, у порядку, передбаченому Законом України "Про телебачення і радіомовлення". Установити, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення невідкладно забезпечує затвердження Порядку проведення конференції громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій.

 

Порядок перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (код ЄДРПОУ 02841347) у акціонерне товариство "Укртелефільм" встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3. Внести зміни до таких законів України:

 

1) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754):

 

у частині восьмій статті 61 слова "і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями" замінити словами "окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями";

 

у статті 62:

 

у частині п’ятій:

 

у першому реченні слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України";

 

у другому реченні слова "на першому каналі Національної радіокомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України";

 

у першому реченні частини шостої слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

 

у частині сьомій слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

 

у частині дев’ятій статті 64 слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" замінити словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України", а слова "на першому каналі Національної радіокомпанії України" - словами "на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України";

 

2) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 21 листопада 2013 року № 709-VII):

 

у частині сьомій статті 71 слова "та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)" виключити;

 

у частині восьмій статті 72 слова "Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України" замінити словами "Національною суспільною телерадіокомпанією України";

 

у другому реченні частини п’ятнадцятої статті 74 слова "та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України" замінити словами "та транслюється на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України".

 

4. Кабінету Міністрів України:

 

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

здійснити заходи, пов’язані із створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України, в порядку, визначеному цим Законом;

 

забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону;

 

утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, та затвердити порядок перетворення Національної телекомпанії України у НСТУ з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;

 

підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо:

 

запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;

 

запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності).


Стаття 1 ...19 20 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті