Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про угоди про розподіл продукції
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції

1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міжвідомчої комісії із зазначенням:

строку і порядку проведення конкурсу;

ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі - об'єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;

умов конкурсу (з урахуванням особливостей ділянки надр) із зазначенням:

переліку та строку проведення робіт на об'єкті конкурсу;

мінімального розміру інвестицій;

основних критеріїв розподілу продукції;

особливостей умов угоди про розподіл продукції з боку держави;

оптимальних економічних, технологічних, природоохоронних або інших показників (заходів) щодо раціонального використання надр;

усіх істотних вимог держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції;

строку подання заяв на участь у конкурсі;

розміру плати за участь у конкурсі;

переліку конкурсної документації та порядку її надання учасникам конкурсу.

В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги:

щодо укладення угоди про розподіл продукції з переможцем конкурсу та визначеним згідно з умовами конкурсу господарським товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі, або господарським товариством, створеним за його участі, із зазначенням частки участі такого товариства в угоді про розподіл продукції;

щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції.

{Абзац частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 3553-VI від 17.06.2011}

2. Оголошення про проведення конкурсу, крім вимог, визначених частиною першою цієї статті, має містити:

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс;

адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсі;

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники;

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі.

3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія публікує оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України, здійснює інші функції щодо організації проведення конкурсу в межах своєї компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України.

4. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим ніж один місяць.

5. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції вноситься плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Кабінетом Міністрів України.

6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.

7. Заява на участь у конкурсі повинна відповідати умовам конкурсу та містити:

відомості про учасника або учасників (повне ім'я, громадянство, місце проживання, фах - для громадян; назва юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб, адреса їх місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений статутом, і розмір статутного капіталу), підтверджені документально;

коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані при користуванні надрами, підтверджені документально;

програму робіт на ділянці надр, у тому числі по виконанню основних умов конкурсу, із зазначенням заходів, направлених на охорону надр і довкілля, а також із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

розміри та види інвестування;

додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;

інші матеріали та відомості, визначені умовами конкурсу.

8. Усі своєчасно подані заяви робочий орган Міжвідомчої комісії реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Розгляд і оцінка зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюються Міжвідомчою комісією за критеріями, визначеними цією статтею.

{Абзац перший частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінету Міністрів України висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

10. Переможець конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України протягом строку, передбаченого пунктом 6 цієї статті, з урахуванням пропозицій Міжвідомчої комісії.

При визначенні переможця конкурсу перевага надається за такими основними критеріями:

програма робіт на ділянці надр забезпечує найбільш раціональні умови використання природних ресурсів;

технологічні рішення ведення робіт є найефективнішими;

забезпечуються оптимальні заходи з охорони довкілля;

умови інвестування є більш привабливими;

достатні фінансова забезпеченість та міжнародний досвід учасника для виконання програми робіт та інвестування, детально викладеній в умовах конкурсу чи конкурсній документації.

11. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях України та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

12. Не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом, та з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця. За письмовим зверненням інвестора цей строк може бути продовжено на шість місяців.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті