Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 3 ЗУ Про культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Український культурний фонд
Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду

1. Основними завданнями Українського культурного фонду є:

 

сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;

 

експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду;

співпраця з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами приватної та державної форми власності;

створення сприятливих умов для реалізації проектів, у тому числі шляхом здійснення контролю за процесом їх реалізації в порядку, встановленому законодавством;

стимулювання розроблення інноваційних проектів;

 

підтримка реалізації міжнародних проектів;

 

сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;

 

підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;

 

популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі;

 

підтримка культурних проектів української діаспори;

 

задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;

 

підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва.

 

2. На виконання покладених на нього завдань Український культурний фонд:

 

визначає за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями здійснення Українським культурним фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і мистецтв, просування інтересів України у світі;

 

визначає критерії конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду;

 

оприлюднює порядок подання Українському культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів;

 

створює і веде реєстр проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

 

надає гранти юридичним особам незалежно від форми власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює інші види підтримки проектів, визначені Положенням про Український культурний фонд;

 

забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Українського культурного фонду;

набуває цивільні права та обов’язки в порядку, передбаченому цивільним законодавством, у тому числі шляхом укладення договорів, контрактів, зокрема зовнішньоекономічних, інших правочинів, а також у встановлених законодавством межах несе відповідальність за порушення Українським культурним фондом законодавства;

реалізує права Українського культурного фонду, у тому числі здійснює майнові права інтелектуальної власності;

створює реєстр експертів та забезпечує його ведення;

одержує та аналізує звіти про виконання проектів, реалізованих за підтримки Українського культурного фонду;

 

інформує громадськість про діяльність Українського культурного фонду та реалізовані за його підтримки проекти;

 

взаємодіє з питань, віднесених до компетенції Українського культурного фонду, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями, а також із представниками громадянського суспільства;

 

вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі досвіду, отриманого під час реалізації проектів, пропозиції щодо вдосконалення реалізації державної політики та законодавства у сферах культури та мистецтв.

3. Під терміном "проект" у цьому Законі розуміється діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на створення певного культурного продукту, культурного блага чи культурної послуги (їх сукупності) з метою досягнення чітко визначених цілей у межах визначеного кошторису (бюджету) та здійснення якої вимагає вчинення в узгоджені строки дій, передбачених укладеною з Українським культурним фондом угодою.


Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті