Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Український культурний фонд
Стаття 5. Голова Українського культурного фонду

1. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду (далі - Голова Фонду), який здійснює свою діяльність на громадських засадах.

 

Головою Фонду призначається особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою - однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 6 цього Закону.

 

2. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному цим Законом.

 

Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, та подаються на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

 

Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови Фонду понад два строки поспіль.

 

3. Повноваження Голови Фонду припиняються достроково центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у разі:

 

подання ним заяви про звільнення за власним бажанням;

 

неможливості виконання ним повноважень за станом здоров’я;

 

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції";

 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

 

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

 

його смерті;

 

внесення Наглядовою радою Фонду відповідної пропозиції, якщо не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, прийнято рішення про неналежне виконання Головою Фонду своїх повноважень;

 

підтримки відповідної пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеногочастиною першою статті 6 цього Закону;

 

надання йому громадянства іншої держави.

 

4. Голова Фонду:

 

представляє у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку Український культурний фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні;

 

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті