Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Український культурний фонд
Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду

1. Наглядова рада Фонду здійснює такі повноваження:

 

затверджує за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями діяльності Українського культурного фонду;

 

затверджує регламенти Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду;

 

погоджує річну фінансову звітність Українського культурного фонду;

 

призначає аудит діяльності Українського культурного фонду;

 

визначає кандидатури на посаду Голови Фонду з осіб, які відповідають вимогам, установленим частиною першою статті 5 цього Закону, та не є членами Наглядової ради Фонду, і подає такі кандидатури на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;

 

обирає на конкурсних засадах Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі - Виконавчий директор Фонду) та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;

 

затверджує Положення про експертні ради Українського культурного фонду;

 

погоджує звіт Дирекції Фонду щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Українського культурного фонду;

 

погоджує порядок проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації;

 

схвалює рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджені Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;

 

затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;

 

погоджує річний звіт про діяльність Українського культурного фонду;

 

виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.

 

Засідання Наглядової ради Фонду проводяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік. Засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Фонду за його власною ініціативою, ініціативою Виконавчого директора Фонду або за наполяганням не менше однієї третини загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону. Засідання Наглядової ради Фонду з метою визначення вперше кандидатур на посаду Голови Фонду скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв. Порядок підготовки і проведення засідань Наглядової ради Фонду визначається Регламентом Наглядової ради Фонду.

 

Засідання Наглядової ради Фонду є правомочним за присутності не менше двох третин загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону.

 

2. Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:

 

організовує засідання Наглядової ради Фонду та головує на них;

 

розподіляє обов’язки між членами Наглядової ради Фонду;

 

координує роботу Наглядової ради Фонду;

 

вносить на розгляд Наглядової ради Фонду проект Регламенту Наглядової ради Фонду та пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Наглядової ради Фонду;

 

виконує інші повноваження, передбачені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Наглядової ради Фонду.

 

У разі відсутності Голови Наглядової ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради Фонду, уповноважений на це Наглядовою радою Фонду у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті