Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Український культурний фонд
Стаття 9. Повноваження Дирекції Фонду

1. Дирекція Фонду здійснює такі повноваження:

 

готує, схвалює та подає на затвердження Наглядовій раді Фонду пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Українського культурного фонду;

 

подає на погодження Наглядовій раді Фонду річний звіт про діяльність Українського культурного фонду та його річну фінансову звітність;

 

погоджує рішення експертних рад Українського культурного фонду (далі - експертні ради Фонду) щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів;

 

подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;

 

погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів;

 

забезпечує підтримку реалізації проектів відповідно до погоджених Дирекцією Фонду та схвалених Наглядовою радою Фонду (з дотриманням умови, визначеної абзацом одинадцятим частини першої статті 7 цього Закону) рішень експертних рад Фонду, а також здійснює моніторинг реалізації таких проектів;

 

розробляє проекти Регламенту Дирекції Фонду та Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі - Положення про експертні ради Фонду) і подає їх на затвердження Наглядовій раді Фонду;

 

затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду;

 

визначає порядок створення і ведення реєстру проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку;

 

розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Українського культурного фонду;

 

визначає критерії відбору та затверджує за погодженням Наглядової ради Фонду порядок проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації;

 

виконує інші повноваження, визначені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Дирекції Фонду.


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті