Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Український культурний фонд
Стаття 6. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду

1. Наглядова рада Фонду складається з дев’яти осіб - двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об’єднань та Голови Фонду (за посадою).

 

Наглядову раду Фонду очолює голова, функції якого виконує Голова Фонду.

 

Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками закладів культури та громадських об’єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

2. Обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань здійснюється шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленому цим Законом і Положенням про Український культурний фонд. Про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду оголошує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

 

Кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду подають заклади культури та громадські об’єднання, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (далі - громадські об’єднання). Заклад культури чи громадське об’єднання може подати до складу Наглядової ради Фонду лише одну кандидатуру.

 

Для участі у процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об’єднання протягом двох місяців з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти:

 

заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених цим Законом обмежень щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду;

 

рішення закладу культури чи громадського об’єднання про висування кандидата на обрання до складу Наглядової ради Фонду;

 

біографічну довідку кандидата за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;

 

письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах четвертому, шостому та дев’ятому цієї частини;

 

відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об’єднання, контактну інформацію кандидата.

 

Для участі в процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об’єднання можуть також подавати документи, що підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та досягнення кандидата.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть заклад культури, громадське об’єднання чи кандидат.

 

Подані закладами культури та громадськими об’єднаннями документи та інформація (крім відомостей про контактну інформацію кандидата) розміщуються на веб-сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

 

Якщо закладом культури чи громадським об’єднанням не подано документи та інформацію, передбачені абзацами четвертим - восьмим цієї частини, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається, інформація стосовно неї на веб-сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не розміщується.

 

Рейтингове інтернет-голосування з обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань проводиться протягом двох тижнів з дня оголошення про початок голосування через веб-сайт, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

 

У голосуванні щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури мають право брати участь заклади культури незалежно від форми власності, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

 

У голосуванні щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників громадських об’єднань мають право брати участь лише громадські об’єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

 

Голосування здійснюється особою, уповноваженою на це в установленому порядку закладом культури чи громадським об’єднанням у сфері культури. Копія документа, що підтверджує таке повноваження, надається під час голосування.

 

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні заклад культури чи громадське об’єднання у сфері культури може проголосувати не більше як за дві кандидатури, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - за одну кандидатуру.

 

Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

 

У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, два з яких у рейтинговому списку займають другу і третю позиції (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - першу і другу позиції), серед таких кандидатів проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради Фонду у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

 

Інформація про результати проведених процедур формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та про склад відповідної частини Наглядової ради Фонду (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - із зазначенням обраного члена Наглядової ради Фонду) розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.

 

3. Не може бути членом Наглядової ради Фонду особа:

 

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

 

яка має судимість за вчинення злочину, не зняту чи не погашену в установленому законом порядку;

 

на яку протягом останнього року перед днем працевлаштування було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

 

4. Строк повноважень члена Наглядової ради Фонду становить три роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Наглядової ради Фонду понад два строки поспіль.

 

5. Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:

 

подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

 

його систематичної відсутності на засіданнях Наглядової ради Фонду без поважних причин (більш як три рази поспіль);

 

неможливості виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я;

 

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

 

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

 

його смерті;

 

прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв’язку з неналежним виконанням ним обов’язків.

 

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, визначеного Президентом України чи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, інша особа визначається до складу Наглядової ради Фонду не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень.

 

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду - представника закладів культури чи громадських об’єднань проведення процедури обрання нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень.

 

6. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов’язані з виконанням повноважень членів Наглядової ради Фонду, здійснюються за рахунок Українського культурного фонду.


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті