Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про утилізацію ТЗ від 04.07.2013 № 421-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про утилізацію транспортних засобів
Стаття 5. Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

1. Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, обробку, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної діяльності.

 

2. Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, формується з метою:

 

1) ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

 

2) надання високоякісних послуг з приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

 

3) забезпечення власників транспортних засобів достовірною інформацією про суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

 

4) автоматизованого оброблення інформації про суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

 

5) надання довідкової інформації власникам транспортних засобів.

 

3. Формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у встановленому ним порядку.

 

4. Строк розгляду документів для внесення відомостей про суб’єктів господарювання до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, становить 20 днів з дня надходження документів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Для внесення до Державного реєстру відомостей про суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, подаються такі документи:

 

1) заява довільної форми (на бланку заявника);

 

2) відомості за підписом заявника - суб’єкта господарювання (за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища) про наявність:

 

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

власних або орендованих виробничих площ (приміщень);

 

професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників. Кількість працівників, які працюють у суб’єкта господарювання у відповідній галузі, не може становити менше п’яти осіб (без урахування керівників);

 

3) копія документа, що підтверджує наявність системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом;

 

4) перелік нормативно-методичної документації, що використовується при розбиранні транспортних засобів (для суб’єктів господарювання, які здійснюють розбирання транспортних засобів, що утилізуються).

 

Про результати розгляду документів для внесення відомостей про суб’єктів господарювання до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, повідомляє суб’єкта господарювання листом.

 

У разі відмови у внесенні до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, направляє заявнику лист з обґрунтуванням такої відмови за підписом уповноваженої особи.

 

Підставою для прийняття рішення про відмову у внесенні до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, є:

 

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;

 

недостатність кваліфікованих фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Строк внесення до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, становить п’ять років.

 

Внесення до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, провадиться на безоплатній основі.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...10

Перейти до статті