Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про утилізацію ТЗ від 04.07.2013 № 421-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про утилізацію транспортних засобів
Стаття 7. Порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому

1. Передача транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому здійснюється власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою після зняття такого транспортного засобу з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу.

Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється на підставі таких документів:

1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу власника (представника власника);

2) нотаріально засвідченого документа про уповноваження власником на передачу транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому представника (у разі здійснення передачі уповноваженою особою);

3) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу.

Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать юридичним особам, здійснюється на підставі таких документів:

а) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника (іншого представника) юридичної особи;

б) оригіналу або засвідченої підписом керівника юридичної особи або нотаріально копії документа про уповноваження юридичною особою на передачу транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому її представника (протокол, наказ, довіреність тощо);

в) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу, та копії такого документа, засвідченої підписом керівника юридичної особи або нотаріально.

2. Передачу до пункту прийому знятого з обліку транспортного засобу, яким була забезпечена в установленому порядку особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, здійснює орган соціального захисту населення, на обліковому рахунку якого перебував зазначений транспортний засіб, із представленням свого письмового розпорядження про здачу на утилізацію транспортного засобу згідно з актом його огляду в територіальному органі Міністерства внутрішніх справ України та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу. У такий самий спосіб здійснюється передача до пункту прийому знятого з експлуатації транспортного засобу, який був виданий особі, інвалідність якої пов’язана з трудовим каліцтвом внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, робочим органом Фонду соціального страхування України.

3. Передачу до пункту прийому знятого з обліку транспортного засобу спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки), оплата вартості якого здійснювалася за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, здійснює суб’єкт господарювання, на обліковому рахунку якого знаходився цей транспортний засіб, із представленням свого письмового розпорядження про здачу на утилізацію транспортного засобу згідно з актом його огляду в територіальному органі Міністерства внутрішніх справ України та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу (або іншого документа про реєстрацію) з відміткою про зняття з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу.

4. При прийнятті на утилізацію транспортного засобу пункт прийому видає власнику транспортного засобу або уповноваженій ним особі довідку про прийняття транспортного засобу на утилізацію. Довідка про прийняття транспортного засобу на утилізацію оформлюється у трьох примірниках, два з яких видаються власнику транспортного засобу, а третій залишається в особи, яка утримує пункт прийому.

5. При прийнятті на утилізацію транспортного засобу пункт прийому не має права стягувати з власника плату за утилізацію такого транспортного засобу.

6. У разі виключення суб’єкта господарювання, що взяв на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів, з Реєстру, власник транспортного засобу має право передати такий транспортний засіб за місцем його реєстрації на утилізацію до будь-якого пункту прийому, внесеного до Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються. У такому разі зазначений пункт прийому має право на компенсацію витрат за утилізацію такого транспортного засобу.

{Дію частини сьомої статті 7 зупинено згідно із Законом № 719-VII від 16.01.2014 з урахуванням змін, внесених Законом № 1622-VII від 31.07.2014; дію частини сьомої статті 7 зупинено на 2015 рік згідно із Законом № 80-VIII від 28.12.2014} 7. Витрати пунктів прийому транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті, за утилізацію таких транспортних засобів компенсуються за рахунок коштів від сплати екологічного податку за утилізацію транспортних засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 10

Перейти до статті