Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про відновлення довіри до судової влади в Україні від 08.04.2014 № 1188-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про відновлення довіри до судової влади в Україні
Стаття 6. Порядок діяльності та повноваження Тимчасової спеціальної комісії

1. Тимчасова спеціальна комісія для здійснення своїх повноважень може витребовувати та одержувати необхідну інформацію від судових та правоохоронних органів.

2. Тимчасова спеціальна комісія може витребовувати у відповідного суду або правоохоронного органу копії матеріалів закінчених розглядом судових справ, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, робити з них копії, отримувати пояснення від суддів, які приймали рішення, що є предметом перевірки, та від суддів, які займали адміністративні посади в суді, де працював суддя на момент ухвалення рішення, яке є предметом розгляду Тимчасової спеціальної комісії, робити відповідні запити, вивчати особові справи суддів, щодо яких проводиться перевірка.

Тимчасова спеціальна комісія не може витребовувати оригіналів судових справ.

Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого перебувала зазначена справа, Тимчасова спеціальна комісія може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася суддею, щодо якого проводиться перевірка.

3. Судові та правоохоронні органи, яким направлено письмовий запит Тимчасової спеціальної комісії, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати Тимчасовій спеціальній комісії необхідну інформацію та/або копії матеріалів судової справи.

Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії щодо надання інформації, копій матеріалів судової справи, відмова в ознайомленні з судовою справою або знятті копій з матеріалів справи, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

4. Член Тимчасової спеціальної комісії має право ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Тимчасової спеціальної комісії, брати участь у їх обговоренні та перевірці, наводити свої доводи та міркування, надавати відповідні документи.

5. З метою забезпечення прав судді, щодо якого проводиться перевірка, йому, з метою його захисту, надається право бути присутнім безпосередньо та/або через свого представника на засіданні Тимчасової спеціальної комісії, надавати усні та письмові пояснення, а також будь-які докази на свій захист.

Суддя, щодо перевірки якого на веб-сайті Вищої ради юстиції або в газеті "Голос України" розміщено оголошення про призначення засідання Тимчасової спеціальної комісії, має право ознайомитися із заявою щодо його перевірки та матеріалами до неї.

Якщо суддя, щодо якого проводиться перевірка, не може особисто прибути на засідання Тимчасової спеціальної комісії, він може бути представлений на засіданні комісії через представника, повноваження якого підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю, а якщо представник має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, - ордером або угодою про надання правової допомоги судді, щодо якого проводиться перевірка.

Неприбуття з будь-яких причин на засідання Тимчасової спеціальної комісії судді, щодо якого проводиться перевірка, або його представника не перешкоджає проведенню засідання Тимчасової спеціальної комісії та ухваленню нею висновку щодо такого судді.

Стаття 1 ...4 5 6 7 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті