Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 51 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Втратив чинність


Про всеукраїнський референдум
Стаття 51. Дострокове припинення повноважень складу комісії референдуму або члена комісії референдуму

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної комісії референдуму можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

2. Дострокове припинення повноважень усього складу комісії референдуму не є ліквідацією цієї комісії.

3. Повноваження члена окружної, дільничної комісії референдуму припиняються достроково комісією, яка її утворила, у зв'язку із:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня голосування включно за межі України (або вибуття на період до дня голосування включно за межі країни, на території якої утворена закордонна дільниця референдуму), що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією його представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою ініціативної групи референдуму;

6) входженням його до складу іншої комісії референдуму;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії референдуму, до складу якої він входить;

8) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про референдум, встановленим рішенням суду або рішенням комісії референдуму вищого рівня;

9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

10) визнанням його недієздатним;

11) його смертю.

4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3-6, 9-11 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії референдуму припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 2, 7, 8 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

5. Комісія референдуму вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу комісії, окремого члена комісії або виявила підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад комісії референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення його повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму в останній день перед днем голосування чи в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії референдуму іншого представника за поданням відповідної державної адміністрації.

9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці до складу комісії включається інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України. У разі неможливості здійснення відповідної заміни комісія з референдуму закордонної дільниці виконує свої повноваження у наявному складі.

10. У разі якщо голова, заступник голови або секретар комісії референдуму систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна окружна або дільнична комісія може звернутися до комісії референдуму, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів відповідної комісії референдуму. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частинах сьомій, восьмій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії референдуму не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної комісії референдуму.

Стаття 1 ...49 50 51 52 53 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті