Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 63 ЗУ Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про запобігання корупції
Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи

1. Антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, може містити, зокрема, такі положення:

 

1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;

 

2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;

 

3) норми професійної етики працівників юридичної особи;

 

4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;

 

5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності);

 

6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;

 

7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

 

8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

 

10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;

 

11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;

 

12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;

 

13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;

 

14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;

 

15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.


Стаття 1 ...61 62 63 64 65 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті