Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 4. Основи функціонування ринку електричної енергії України

1. В Україні функціонує єдиний ринок електричної енергії, в якому:

1) здійснюються продаж електричної енергії (відпущеної електростанціями України, а також імпортованої) та її купівля (у тому числі для експорту);

2) здійснюються передача та розподіл електричної енергії електричними мережами;

3) забезпечуються стала та надійна робота об’єднаної енергетичної системи України, підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії;

4) забезпечується комерційний облік електричної енергії та проводяться розрахунки між суб’єктами ринку за електричну енергію та послуги.

2. Ринок електричної енергії України включає такі складові:

1) ринок двосторонніх договорів;

2) ринок "на добу наперед";

3) балансуючий ринок;

4) ринок допоміжних послуг;

5) роздрібний ринок електричної енергії.

3. Купівля-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та роздрібному ринку.

На ринку двосторонніх договорів виробники продають відпущену ними електричну енергію, а електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства, а також кваліфіковані споживачі у випадках, передбачених цим Законом, купують її на умовах домовленості сторін щодо ціни, обсягу, терміну постачання електричної енергії тощо на підставі укладених двосторонніх договорів. На ринку двосторонніх договорів гарантований покупець здійснює купівлю електричної енергії за "зеленим" тарифом у виробників, яким згідно із законодавством встановлено "зелений" тариф.

На ринку двосторонніх договорів виробники та електропостачальники мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії з метою продажу її іншим учасникам ринку.

На ринку "на добу наперед" виробники, електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства та гарантований покупець купують/продають електричну енергію (продукти електроенергії) в ході організованих торгів "на добу наперед" шляхом укладення за їх результатами відповідних договорів із оператором ринку. Ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу визначаються відповідно до правил ринку "на добу наперед".

На балансуючому ринку системний оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії за результатами відбору поданих на балансуючий ринок пропозицій (заявок) з продажу/купівлі електричної енергії учасників балансування. Системний оператор також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають у сторін, відповідальних за баланс. У межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають в учасників такої балансуючої групи.

На роздрібному ринку електричної енергії споживачі електричної енергії купують електричну енергію у електропостачальників (незалежних або гарантованих). Кваліфіковані споживачі електричної енергії за власним вибором можуть купувати електричну енергію у будь-якого з незалежних електропостачальників або у гарантованих електропостачальників.

4. Передача та розподіл електричної енергії здійснюються електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами відповідно.

Електропередавальне та електророзподільні підприємства на недискримінаційних засадах надають послуги з передачі та розподілу електричної енергії електричними мережами на основі відповідних договорів за тарифами, що регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Надання послуг з приєднання до електричних мереж здійснюється на недискримінаційних засадах згідно із законодавством на основі відповідних договорів. Вартість послуг з приєднання визначається відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

5. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України здійснюється системним оператором.

Планування режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України на наступну добу здійснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексом електричних мереж та правилами ринку. Учасники ринку, виходячи з обсягів купівлі-продажу ними електричної енергії, самостійно складають та надають системному оператору (адміністратору розрахунків) на акцептування свої погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії. Акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії є обов’язковими для виконання відповідними учасниками ринку.

Для забезпечення надійної та сталої роботи об’єднаної енергетичної системи України системний оператор придбаває допоміжні послуги у постачальників цих послуг на ринку допоміжних послуг.

Для підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії системний оператор здійснює балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії протягом поточної та наступної доби шляхом видачі обов’язкових для виконання команд учасникам балансування на відхилення (завантаження/розвантаження) від їх акцептованого погодинного добового графіка відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу. Ці команди системного оператора визначають взаємні зобов’язання системного оператора та відповідного учасника балансування з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку.

6. Для забезпечення проведення розрахунків між суб’єктами ринку на ринку електричної енергії здійснюється комерційний облік електричної енергії.

Суб’єкти ринку зобов’язані забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до кодексу комерційного обліку.

Розрахунки між суб’єктами ринку за куплену/продану електричну енергію та придбані/надані послуги на ринку електричної енергії проводяться відповідно до укладених договорів згідно з вимогами цього Закону. Проведення розрахунків на ринку "на добу наперед" здійснюється оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед".

Розрахунок платежів на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг здійснює адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку.

Розрахунки платежів за результатами розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснює системний оператор відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Розрахунок інших платежів за куплену/продану електричну енергію та придбані/надані послуги здійснюється самостійно сторонами відповідних договорів.

7. Моніторинг діяльності системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, гарантованого покупця, а також роботи ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, здійснення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, функціонування роздрібного ринку здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...31

Перейти до статті