Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

2) вертикально інтегрована господарська організація - суб'єкт господарювання, утворений відповідно до законодавства з метою провадження господарської діяльності на ринку природного газу, що здійснює щонайменше одну із функцій транспортування, розподілу або зберігання природного газу і щонайменше одну із функцій його постачання або видобутку;

3) власник природного газу - особа незалежно від форми власності і сфери управління, якій належить природний газ на праві власності, у тому числі на праві, що виникає на підставі договорів про спільну діяльність;

4) газодобувне підприємство - суб'єкт господарювання, що відповідно до спеціального дозволу на користування надрами видобуває природний газ на території України і в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;

5) газозберігаюче підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює закачування, зберігання та відбір газу замовникам;

6) газопостачальне підприємство (далі - постачальник) - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

7) газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

8) газорозподільні мережі - виробничий комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов'язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам;

9) газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та виконує щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

10) гарантований постачальник - визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу;

11) Єдина газотранспортна система України - виробничий комплекс, що складається з магістральних газопроводів та газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів та споруд, призначених для транспортування, розподілу і зберігання природного газу;

12) замовник - суб’єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання однієї або кількох з таких послуг:

приєднання власних об’єктів до Єдиної газотранспортної системи України;

транспортування природного газу магістральними газопроводами;

транспортування природного газу розподільними трубопроводами;

транзит природного газу територією України;

зберігання природного газу в підземних сховищах; { Пункт 12 частини першої статті 1 в редакції Закону N 5021-VI від 22.06.2012 }
  13) кваліфікований споживач - споживач, рівень кваліфікації якого відповідає ступеню, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника;

13-1) магістральні мережі (магістральні газопровідні мережі, магістральні газопроводи) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий газопровід з усіма об’єктами і спорудами, зв’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька газопроводів, якими здійснюється транзитне, міждержавне, міжрегіональне транспортування природного газу від пунктів приймання до пунктів передачі природного газу, у тому числі до газорозподільних мереж з метою подальшого розподілу; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  13-2) межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-2 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  13-3) місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-3 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  13-4) місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-4 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  14) оператор Єдиної газотранспортної системи України (далі - оператор) - газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України.

Функції оператора Єдиної газотранспортної системи України закріплюються за суб’єктом господарювання, засновником та власником якого може бути виключно держава, у тому числі через Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", або (у разі створення спільного підприємства) держава, у тому числі через Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (володіння не менше 51 відсотком корпоративних прав), а також юридична особа (юридичні особи), що належить та контролюється резидентами держав - членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки чи Енергетичного Співтовариства і є оператором системи транспортування газу або членом Європейської мережі операторів системи транспортування газу, сертифікованим відповідно до вимог статті 10 Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, статті 3 Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу. Відповідно до рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, функції оператора підземного сховища газу можуть бути відокремлені та покладені на окреме підприємство - оператора підземного сховища газу. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рішення щодо визначення юридичної особи - нерезидента у суб’єкті господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України. Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Для участі в конкурсі юридична особа - нерезидент розкриває структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі у цих юридичних особах. Зміни у структурі власності юридичної особи - нерезидента, що за результатами конкурсу була затверджена співзасновником суб’єкта господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України, мають бути попередньо погоджені Кабінетом Міністрів України. { Пункт 14 частини першої статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1645-VII від 14.08.2014 }

Засновник або власник юридичної особи - нерезидента, що є учасником суб’єкта господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України, повинен мати не менш як п’ятирічний досвід управління газотранспортною системою на американському чи європейському ринку. За результатами кожного п’ятирічного строку роботи оператор Єдиної газотранспортної системи України, створений за участю юридичної особи - нерезидента, надає звіт Верховній Раді України; { Пункт 14 частини першої статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1645-VII від 14.08.2014 }

14-1) оператор підземного сховища газу - газозберігаюче підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, покладено функції із зберігання природного газу з метою забезпечення безперебійної та безаварійної експлуатації підземного сховища газу.

Засновником та власником суб’єкта господарювання, що створюється для виконання функцій оператора підземного сховища газу, може бути виключно держава самостійно або держава (володіння не менше 51 відсотком корпоративних прав) та юридична особа (юридичні особи), що належить та контролюється резидентами держав - членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки або Енергетичного Співтовариства. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рішення щодо визначення юридичної особи - нерезидента у суб’єкті господарювання, на якого покладено функції оператора підземних сховищ газу. Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Для участі в конкурсі юридична особа - нерезидент розкриває структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі у цих юридичних особах. Зміни у структурі власності юридичної особи - нерезидента, що за результатами конкурсу була затверджена співзасновником суб’єкта господарювання, на якого покладено функції оператора підземних сховищ газу, мають бути попередньо погоджені Кабінетом Міністрів України. За результатами кожного п’ятирічного строку роботи оператор підземних сховищ газу, створений за участю юридичної особи - нерезидента, надає звіт Верховній Раді України. { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом N 1645-VII від 14.08.2014 }
  15) оперативно-технологічне управління - контроль за функціонуванням магістральних та розподільних газопроводів, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів, призначених для транспортування, розподілу та зберігання природного газу з метою забезпечення їх сталого та ефективного функціонування;

16) підземне сховище газу - технологічний комплекс - штучно створене у природній або штучній ємності надр накопичення газу і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для періодичного наповнення, зберігання та відбору газу;

17) побутові споживачі природного газу (далі - населення) - фізичні особи, які отримують природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень;

18) постачання природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і полягає в наданні послуг та пов'язана з реалізацією природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;

18-1) приєднання - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об’єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  18-2) ставка плати за стандартне приєднання - розрахована вартість послуги з приєднання одного метра кубічного на годину потужності при стандартному приєднанні, яка встановлюється на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховується згідно з порядком розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 18-2 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  18-3) стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання; { Частину першу статті 1 доповнено пунктом 18-3 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  19) природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід та газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20 град.С) і є товарною продукцією; { Пункт 19 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }
  20) ринок природного газу - сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу природного газу, надання послуг з його транспортування, зберігання, розподілу та постачання;

21) розподіл природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з транспортуванням природного газу газорозподільними мережами з метою його доставки споживачам;

22) споживач - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка отримує природний газ відповідно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину;

23) страховий запас природного газу (далі - страховий запас) - обсяг природного газу, який створюється газопостачальником у підземному сховищі газу і використовується ним для покриття дефіциту ресурсів природного газу, що може виникнути під час його постачання споживачам;

24) суб'єкт ринку природного газу - власник природного газу, газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та інші фізичні або юридичні особи, відносини між якими встановлюються на підставі договорів;

25) товарний природний газ - видобутий природний газ, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб газодобувних підприємств, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі таких підприємств, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах газодобувних підприємств для виробництва продуктів нафто- та газопереробки; { Пункт 25 статті 1 в редакції Закону N 3550-VI від 17.06.2011 }
  26) транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про нафту і газ" .

Стаття 1 2 3 ...24

Перейти до статті