Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про заставу від 02.10.1992 № 2654-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про заставу
Стаття 4. Предмет застави

Предметом застави можуть бути майно та майнові права.

Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення.

Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором.

Предметом застави не можуть бути:

культурні цінності, що є об'єктами права державної чи комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.
{ Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 2518-VI від 09.09.2010 }

Предметом застави не можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом.

Предметом застави не можуть бути об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.
{ Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4035-12 від 25.02.94 }

Предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації, можуть бути їх товари в обороті або в переробці.
{ Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003 }

Предметом застави не можуть бути гуртожитки як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини, на які поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
{ Статтю 4 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1999-VIII від 05.04.2017 }


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті