Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 52 ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про зерно та ринок зерна в Україні
Стаття 52. Учасники Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду можуть бути суб’єкти підприємництва, які є власниками зерносховища і надають або планують надавати фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з обов’язковою видачею складських документів на зерно.

Участь зернових складів у Гарантійному фонді є обов’язковою.

Надання фізичним та юридичним особам послуг із зберігання зерна з видачею складських документів на зерно особами, що не є учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду, забороняється.

Щоб стати учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду та отримати право здійснювати діяльність зернового складу, особа зобов’язана звернутися до Гарантійного фонду із заявою, форма якої розробляється Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Виключними підставами для відмови у прийнятті до складу тимчасових учасників Гарантійного фонду є наявність однієї з таких ознак:

невідповідність зерносховища заявника загальнообов’язковим вимогам;

невідповідність заявника вимогам до фінансової стабільності учасників Гарантійного фонду, встановлених Гарантійним фондом не раніше ніж у попередньому календарному році;

власник заявника, члени органу управління заявника чи особи, які є близькими до них відповідно до частини четвертої статті 49 цього Закону, були власником, членом органу управління іншого зернового складу на момент припинення провадження у справі про його банкрутство у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про ліквідацію;

заявнику було відмовлено у прийнятті до складу тимчасових учасників Гарантійного фонду або заявник був виключений з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду раніше ніж за один календарний рік до дня подання заяви.

При включенні заявника до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду вноситься відповідний запис до Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, який Гарантійний фонд веде самостійно, а також заявникові видається свідоцтво тимчасового учасника Гарантійного фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Якщо протягом трьох років з дня прийняття зернового складу до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду такий зерновий склад не допустив порушення обов’язків, передбачених частиною восьмою цієї статті, тимчасовий учасник вважається включеним до числа учасників Гарантійного фонду, про що Гарантійний фонд вносить запис до Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно і видає свідоцтво учасника Гарантійного фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду зобов’язані:

при здійсненні діяльності зернового складу дотримуватися вимог законодавства України, вимог Гарантійного фонду до своїх учасників, належно виконувати свої зобов’язання перед поклажодавцями та здійснювати добросовісну конкуренцію на ринку послуг із зберігання зерна;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до Гарантійного фонду;

повідомляти фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги із зберігання зерна з обов’язковою видачею складських документів на зерно, про свою участь (тимчасову участь) у Гарантійному фонді та про обсяг гарантій, що надаються Гарантійним фондом власникам складських документів на зерно, в порядку, передбаченому Гарантійним фондом.

За порушення обов’язків, передбачених частиною восьмою цієї статті, Гарантійний фонд може притягти учасника (тимчасового учасника) до відповідальності шляхом вжиття до зернового складу одного з таких заходів:

попередження про неприпустимість порушення та вимога його усунення в установлений строк;

установлення додаткового контролю за діяльністю зернового складу;

переведення до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду;

виключення з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду.

Після переведення до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду зерновий склад зобов’язаний сплачувати внески до Гарантійного фонду до повного виконання зобов’язань перед володільцями складських документів на зерно.


{ Частину одинадцяту статті 52 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  Виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду не позбавляє володільців складських документів на зерно, що передане на зберігання до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників), права на отримання від Гарантійного фонду відшкодування вартості зерна.

Учасник (тимчасовий учасник), виключений з Гарантійного фонду, зобов’язаний повідомити про своє виключення всіх володільців виданих ним складських документів на зерно з роз’ясненням у письмовій формі наслідків такого виключення.

Переведення зернових складів до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду здійснюється на строк, що не перевищує 30 днів, у порядку, встановленому Адміністративною радою Гарантійного фонду, у разі порушення учасниками Гарантійного фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів Гарантійного фонду.

Повідомлення про прийняття такого рішення надсилається в день його прийняття зерновому складу.

На час переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду встановлюється додатковий контроль за діяльністю зернового складу в обсязі та порядку, що визначаються Адміністративною радою Гарантійного фонду.


{ Частину сімнадцяту статті 52 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  Виключення з тимчасових учасників Гарантійного фонду означає виключення з числа учасників Гарантійного фонду.

Зерновий склад, переведений до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду, зобов’язаний:

на наступний день після одержання від Гарантійного фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду розмістити в усіх приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на зерно, інформацію про переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

попереджати в письмовій формі поклажодавців під час укладення з ними нових договорів на зберігання зерна про переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду.

Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду зобов’язані розміщати у приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на зерно, інформацію про їх участь у системі гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Учасникам (тимчасовим учасникам) Гарантійного фонду забороняється використовувати інформацію про участь у Гарантійному фонді та його гарантії в рекламі з метою залучення нових поклажодавців. { До Закону включено статтю 52 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.20


Стаття 1 ...50 51 52 53 54 ...83

Перейти до статті