Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ Ст. 15 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку ( z0203-12 ).

2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи - підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом.

3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого Міністерством юстиції України, та/або посадова особа відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.

{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).

5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в яких не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання реєстраційних справ (державний реєстратор чи інша посадова особа), відповідальність несе керівник відповідного структурного підрозділу.

6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, прийнятих на зберігання.

7. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних справ.

8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підприємницька діяльність яких припинена, формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за роками і зберігаються окремо.

{ Стаття 15 в редакції Законів N 1877-VI від 11.02.2010, N 3157-VI від 17.03.2011 }

Розділ II

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР


Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...53 

Перейти до статті